Περιφέρεια: Διάθεση ευρωπαϊκών πόρων για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία Σύρου και Νάξου για την κρίση του covid-19

nosokomeio naxou makrini 1
Newsroom
27/08/2020 10:04
  •  
  •  
  •  

 

5,7 εκατ. ευρώ επιπλέον από ευρωπαϊκούς πόρους διοχετεύει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου στην ενίσχυση των δομών υγείας των νησιών με επικουρικό προσωπικό.

Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια θα διαθέσει 5.687.840,00 ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», σε συνέχεια των πόρων που έχει διαθέσει μέχρι σήμερα από όλες τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίση του Covid-19.

Για το σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση των φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η συγχρηματοδοτούμενη, επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανέρχεται σε 5.687.840€, με δικαιούχο την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.

Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση και στήριξη των φορέων υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με πρόσληψη ειδικευμένου και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας και εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης covid-19. Περιλαμβάνει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού (8 γιατροί και 107 άτομα λοιπού προσωπικού) για διάστημα έως 24 μηνών (μέχρι τις 31/12/2023), στα Νοσοκομεία Καλύμνου, Κω, Λέρου, Νάξου, Ρόδου, και Σύρου, καθώς και στο ΕΚΑΒ, όπου προβλέπεται η ενίσχυσή του με 9 επιπλέον άτομα.

Η δράση αποσκοπεί στη λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω του covid-19.

(Visited 190 times, 1 visits today)