Μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου «Πράσινων και Υγειών» Νοσοκομείων το Γ.Ν. Σύρου

Newsroom
02/04/2020 11:03
  •  
  •  
  •  

 

Στο Παγκόσμιο Δίκτυο «Πράσινων και Υγειών» Νοσοκομείων (Global Green and Healthy Hospitals – GGHH) και στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Δίκτυο εντάχθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο».

Η συμμετοχή στο GGHH είναι δωρεάν για το Νοσοκομείο Σύρου, το οποίο θα ωφεληθεί:
* με την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων (ιατρικών, αστικών, υγρών), της εξοικονόμησης ενέργειας, της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της λειτουργίας της, της ένταξης νέων υλικών κ.α.
* με την παροχή χρηματοδοτήσεων για πιλοτικές περιβαλλοντικές δράσεις εντός του Νοσοκομείου,
*με επιμόρφωση του προσωπικού σε καινοτόμες περιβαλλοντικές πρακτικές και
*με προβολή της Σύρου σε ένα εξειδικευμένο ιατρικό/νοσηλευτικό κοινό ανά τον κόσμο.

Το Πιστοποιητικό Συμμετοχής στο GGHH θα απονεμηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου εντός των επόμενων ημερών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα μόνο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας είναι ενταγμένο στο ίδιο δίκτυο.

(Visited 22 times, 1 visits today)