Τα αποτελέσματα για προσλήψεις ανέργων στην υγεία – 13 θέσεις στη Νάξο (πίνακες)

nosokomeio diadromos
admin
11/01/2017 2:33
  •  
  •  
  •  

Αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη 11 Ιανουαρίου από τον ΟΑΕΔ, οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Ανέργων στο Πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας, για 4.000 θέσεις εργασίας, καθώς και ο Πίνακας Αποκλειομένων στο πλαίσιο του ανωτέρου Προγράμματος.

Στον Προσωρινό πίνακα κατάταξης 13 θέσεις αντιστοιχούν στο νοσοκομείο Νάξου και πιο συγκεκριμένα:

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, ειδικότητας μεταφορέων ασθενών (2 θέσεις)

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΔΕ Βοηθών νοσηλευτικής (2 θέσεις)

ΔΕ – ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων

ΤΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών 

ΔΕ Χειριστών ιατρικών συσκευών 

ΔΕ Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων

ΤΕ Φυσικοθεραπείας

ΠΕ Νοσηλευτικής

ΤΕ Ιατρικών εργαστηρίων

ΤΕ Μαιών – Μαιευτών 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού «η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης.

Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Μακροχρόνια Ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για 12 μήνες με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Φορείς Υποδοχής, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 13/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους
Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειόμενων

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Πέμπτη 12-1-2017 και ώρα 10η πρωινή έως και τη Δευτέρα 16-01-2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, (επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 της Δευτέρας 16-01-2017 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση».

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ 

(Visited 10 times, 1 visits today)