Νάξος & Μικρές Κυκλάδες: Ποιοι ανασφάλιστοι δικαιούνται δωρεάν φάρμακα-περίθαλψη

nosokomeio naxou tampela 1
admin
22/08/2016 1:20
  •  
  •  
  •  

 

Με το ν.4368/2016 θεσπίζεται για πρώτη φορά το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η πλέον θεμελιώδης αλλαγή που εισάγει το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων Ατομικού Βιβλιαρίου Ανασφάλιστου (πρόνοιας) ως προς την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε ανακοίνωση που εξέδωσε ενημερώνει τους πολίτες για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν για ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας…

Α. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

1. ΟΛΟΙ οι Έλληνες πολίτες, οι ελληνικής καταγωγής ομογενείς, οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα και για οποιοδήποτε λόγο δεν διαθέτουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα (λόγω ανεργίας, ύπαρξης χρεών στους ασφαλιστικούς φορείς, κ.λπ) δικαιούνται, μόνο με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους, Ο,ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από τις δημόσιες δομές παροχής υγείας.

ΟΣΟΙ δεν μένουν νόμιμα στην Ελλάδα (άρα δεν διαθέτουν και αδυνατούν να εκδώσουν ΑΜΚΑ), αλλά ανήκουν σε κάποια ευάλωτη ομάδα που χρήζει άμεσης υγειονομικής περίθαλψης (έγκυες, παιδιά, ανάπηροι, ψυχικά ασθενείς, κ.λπ) δικαιούνται ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ (Κ.Υ.Π.Α.), με την οποία θα έχουν πρόσβαση στις δημόσιες δομές παροχής υγείας.

Β. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η συνταγογράφηση φαρμάκων των ανασφάλιστων πολιτών γίνεται αποκλειστικά από τις δημόσιες δομές υγείας (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία, κ.λπ), με τη χρήση του ΑΜΚΑ ή της Κ.Υ.Π.Α., ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών σε ασφαλισμένους.
(Π.χ. Για την ίδια συνταγογράφηση, τόσο ο ασφαλισμένος πολίτης όσο και ο ανασφάλιστος θα καταβάλουν στο συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικό φαρμακείο, ισόποσο κόστος συμμετοχής για την προμήθεια των φαρμάκων τους).

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο καθορίζονται κατηγορίες ανασφάλιστων πολιτών που εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή α) βάσει οικονομικών κριτηρίων και β) ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

pinakas 1

Η παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης για τους ανωτέρω δικαιούχους γίνεται απευθείας στη συνταγογράφηση, με έλεγχο των οικονομικών στοιχείων μέσω αρχείου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Σε περίπτωση επιβολής ποσοστού συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, ενώ πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια απαλλαγής, ο δικαιούχος έχει δικαίωμα ένστασης, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η οποία υποβάλλεται στο Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου με την προσκόμιση του απαιτούμενου δικαιολογητικού που θεμελιώνει το λόγο της ένστασης.

a2 1

a2 2

Η παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης για τους ανωτέρω δικαιούχους γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης στο Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, κατά κανόνα ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης (τηρουμένων των εισοδηματικών κριτηρίων) πριν τη λήξη της προηγούμενης, ώστε να μη δημιουργείται κενό στην παροχή της δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, ενώ πληρούνται τα κριτήρια απαλλαγής, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής ένστασης, στην ίδια Υπηρεσία, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, με την προσκόμιση του απαιτούμενου δικαιολογητικού που θεμελιώνει το λόγο της ένστασης.

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

– Δικαιούχοι της παρ. 8 του άρθρου 6 της ΚΥΑ Α3(γ)ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016.
– Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} και άνω.
– Ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι ασυνόδευτα παιδιά ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτους.
– Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013 ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς.
– Κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιριών ανηλίκων (ΝΠΔΔ)
– Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα)
– Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα)
– Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το Π.Δ. 233/2003), και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3875/2010 (Α΄ 158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος»

Η παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης για τους ανωτέρω δικαιούχους γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης στο Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, με την έκδοση απόφασης παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, η διάρκεια ισχύος της οποίας καθορίζεται κατά περίπτωση (Π.χ. για τους αναπήρους με ποσοστό 67{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} και άνω, η απόφαση ισχύει έως την ημερομηνία λήξης της Γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας).
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία, οι ανασφάλιστοι κάτοικοι του Δήμου μας μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής (Αρμόδια υπάλληλος: Αικ. Πρωτονοταρίου- Τηλέφωνο: 2285360150 – Ώρες λειτουργίας: 09:00-17:00).

(Visited 14 times, 1 visits today)