Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

admin
29/07/2015 7:54
  •  
  •  
  •  

Στη θέσπιση πιστοποιητικού, οι χρήστες του οποίου θα αποδεικνύουν ότι γνωρίζουν να χειρίζονται σωστά και με ασφάλεια τα φυτοφάρμακα, προχώρησε το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων περιλαμβάνει, εκτός των άλλων και τα εξής:

α) πρόγραμμα κατάρτισης για την πιστοποίηση των γνώσεων των επαγγελματιών Γεωργών, στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και

β) τήρηση μητρώου πιστοποιημένων Επαγγελματιών στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο αναρτάται στο διαδίκτυο με μοναδικό κωδικό για κάθε κάτοχο πιστοποιητικού ώστε ακόμη και το γεωπονικό κατάστημα πώλησης φυτοφαρμάκων να μπορεί να ελέγχει με τον κωδικό, την ύπαρξη επικαλούμενου πιστοποιητικού.

 

 

Πιστοποιητικό και διαδικασίες χορήγησής του

Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

1. Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για να μπορούν να προμηθεύονται μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015 φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση.

2. Τα πιστοποιητικά χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου, μετά από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων στα εγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα, η οποία διενεργείται μέσω βάσης δεδομένων στην οποία είναι καταχωρημένες ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

Πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία και τα εξεταστικά κέντρα δίνοντα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΠΕΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/525-ethniko-sxe-drashs/1590-sxedio-drashs-gevrgikon-farmakon

Επίσης στην ιστοσελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr είναι διαθέσιμη δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή για τον αυτοέλεγχο των γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων με τις ερωτήσεις που τίθενται στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012(Α΄8).

 

Τέλη συμμετοχής στις εξετάσεις (Παράβολο για το Υπουργείο)

Τα τέλη συμμετοχής στις εξετάσεις (Παράβολο σε λογαριασμό του Υπουργείου) ορίστηκαν από το Υπουργείο και είναι 25€ (μέχρι 31/08/2015) και 50€ (από 01/09/2015 και μετά).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας – Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής στη Ρόδο τηλ. 2241364926 και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στη Σύρο τηλ. 2281098828.

(Visited 12 times, 1 visits today)