Ετικέτα: MYKEPLIVE

Η Νάξος στο myKEPlive

Στην υπηρεσία εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), στο πρόγραμμα myKEPlive, εντάσσονται οκτώ ακόμη δήμοι της χώρας