«Εκτός» επιδότησης εισφορών και αποδοχών τα τουριστικά γραφεία και οι εργαζόμενοι τους

Newsroom
02/12/2020 11:41
  •  
  •  
  •  

 

Ερώτηση με θέμα «Αδικαιολόγητη εξαίρεση των εργαζομένων και επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων από τα μέτρα επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και αποδοχών / επιδομάτων αδείας» κατέθεσαν προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Τουρισμού 46 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσα στους οποίους και ο Νίκος Συρμαλένιος.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές, τα τουριστικά γραφεία (ένας κλάδος που διακινεί περίπου το 85% του οργανωμένου τουρισμού της χώρας μας) παρόλο που έχουν πληγεί εξίσου σοβαρά από την πανδημία, εξαιρέθηκαν από την οικονομική στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση. Κι αυτό, διότι η τελευταία διακρίνει τις τουριστικές επιχειρήσεις σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και μη.

Δεδομένου, λοιπόν, ότι ο κλάδος των τουριστικών γραφείων παρουσιάζει πτώση τζίρου πλέον του 90% σε σχέση με το 2019 κι επιπλέον απασχολεί περίπου 30.000 εργαζόμενους, οι βουλευτές ρωτούν τους Υπουργούς αν προτίθενται να προχωρήσουν σε διόρθωση της ανωτέρω αδικίας και πότε.

 

Αναλυτικά, η ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ:

Τα τουριστικά γραφεία (των διοργανωτών εκδρομών, ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων) είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κλάδους του τουρισμού καθώς διακινεί το 85% περίπου του οργανωμένου τουρισμού της χώρας, απασχολώντας περίπου 30.000 εργαζόμενους.

Ταυτόχρονα είναι και ένας σοβαρά πληττόμενος από την παρούσα πρωτοφανή συγκυρία, κλάδος τουριστικών επιχειρήσεων, που δεν φαίνεται να τυγχάνει της προσοχής που του πρέπει από την Κυβέρνηση της Ν.Δ.

Συγκεκριμένα, στο πρόσφατο ψηφισθέντα νόμο 4745/ΦΕΚ Α΄214/06-11-2020 του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις», ενσωματώθηκε στα σχετικά άρθρα τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία στα μέτρα που η Κυβέρνηση πρότεινε σχετικά με την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων, αφήνει εκτός αυτών τα τουριστικά γραφεία, και με τον τρόπο αυτό διακρίνει αδικαιολόγητα τις τουριστικές επιχειρήσεις σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και μη.

Ειδικότερα, στο άρθρο 67 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται η χορήγηση και επιδότηση αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων ΜΟΝΟ σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας, και συγκεκριμένα : «1.Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο δωδεκάμηνης λειτουργίας και απασχολούν εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή εντός του έτους 2020, καταβάλλουν στους εργαζόμενους τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας, επί του ονομαστικού μισθού, για το έτος 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή μέχρι τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Για τον υπολογισμό των αποδοχών αδείας και του επιδόματος αδείας λαμβάνεται υπόψη και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή.

2. Για το χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020, αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της παρ. 1, καταβάλλεται στον εργοδότη, για κάθε εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, αποζημίωση αποδοχών αδείας που ανέρχεται σε 2/25 επί της μηνιαίας αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534 ευρώ), για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Για εργαζομένους με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται κατ` αναλογία των ημερών εργασίας τους.

3. Το ποσό της αποζημίωσης της παρ. 2 καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό».

Στο δε άρθρο 69 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται ότι θα καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημααπό 01.09.2020 έως 31.12.2020 οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές ΜΟΝΟ για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία λειτουργούν καθ’ όλο το έτος και κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους και παρουσίασαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019.

Επειδή, με τις διατάξεις αυτές διαχωρίζονται αδικαιολόγητα οι εργαζόμενοι στα τουριστικά γραφεία, από τους εργαζόμενους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Επειδή, ο κλάδος των τουριστικών γραφείων παρουσιάζει πτώση τζίρου πλέον του 90% σε σχέση με το 2019, και θα πρέπει να ενταχθεί στις σχετικές ρυθμίσεις.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Προτίθενται να επεκτείνουν τη ρύθμιση των ανωτέρω διατάξεων σχετικά με τα μέτρα για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές, και στα τουριστικά γραφεία και τους εργαζομένους σε αυτά;

2. Σκοπεύουν να διορθώσουν άμεσα την ανωτέρω αδικία σε βάρος των τουριστικών γραφείων και ειδικότερα των εργαζομένων σε αυτά, και πότε;

(φωτό αρχείου)

(Visited 60 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.