Φ. Φόρτωμας: Το θέμα της ΔΕΗ σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και την έναρξη μιας άλλης

Άκης Αξαόπουλος
19/11/2019 10:56
  •  
  •  
  •  

 

Εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο, «Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας, Εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και Στήριξη των ΑΠΕ», είναι ο Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππος Φόρτωμας.

Την Δευτέρα, μιλώντας στη διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορείου της Βουλής, ο κ. Φόρτωμας παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου τονίζοντας ότι η προτεινόμενη μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού της ΔΕΗ, έχοντας ως πρώτο μέλημα τον Πολίτη, όπως αρμόζει άλλωστε, στη λειτουργία μιας μεγάλης Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας.

Μιλώντας ειδικότερα για τη ΔΕΗ, αναφέρθηκε στην προβλεπόμενη ευρεία δέσμη μέτρων που στοχεύει να καταστήσει την Εταιρία περισσότερο ανταγωνιστική, ανανεώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό της και ενισχύοντας τα έσοδά της, καθώς θα λειτουργεί με μεγαλύτερη ευελιξία, αντίστοιχη με τους ανταγωνιστές της στον ιδιωτικό τομέα.

Πρόσθεσε δε, ότι το υπό ψήφιση νομοσχέδιο παρουσιάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα, τα οποία προσφέρουν πολλαπλά οφέλη για τη χώρα και προάγουν τον υγιή ανταγωνισμό και τη διαφάνεια με σημαντικές τομές όπως: ο εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, η περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ και η ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

«Η κυβέρνηση μας, αποτελεί τη φωνή της λογικής και της προόδου. Αντιμετωπίζουμε ζητήματα σημαίνοντα, όπως αυτό της ΔΕΗ, με αίσθημα ευθύνης, έχοντας ως μοναδικό κριτήριο το όφελος του συνόλου των πολιτών της χώρας μας αλλά και την ίδια τη χώρα.

Αν πραγματικά επιθυμούμε η ελληνική κοινωνία να προχωρήσει μπροστά, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, ότι αυτό δε μπορεί να επιτευχθεί με όρους και πολιτικές του παρελθόντος.

Οι συνθήκες έχουν, πλέον ωριμάσει για αποτελεσματικές και τολμηρές πολιτικές. Το θέμα της ΔΕΗ σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και την έναρξη μιας άλλης», είπε μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Κυκλάδων, ο οποίος θα εισηγηθεί το νομοσχέδιο κατά τη συζήτηση και ψήφισή του στην Ολομέλεια της Βουλής στο τέλος Νοεμβρίου.

Το πρακτικό της ομιλίας:

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ (Εισηγητής της Πλειοψηφίας)

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κάνω πρώτα ένα σχόλιο για αυτά που άκουσα πριν. Να καλωσορίσουμε τη Μείζονα Αντιπολίτευση στους όρους της καλής νομοθέτησης και, βέβαια, όλοι έχουμε μνήμη και θυμόμαστε ότι τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια με fast track διαδικασίες νομοθετούσανε, νύχτα φέρνοντας νομοσχέδια και ημέρα Παρασκευή.
Οπότε, επειδή όλοι έχουμε μνήμη και θυμόμαστε, δεν γεννηθήκαμε τώρα, θα έπρεπε να είστε πιο μετρημένοι για όλα αυτά τα οποία έχετε κάνει και λέτε.
Με το σχέδιο νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της Δ.Ε.Η., ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ», αποδεικνύεται ότι μπορούμε να εξυγιάνουμε και να εκσυγχρονίσουμε μια μεγάλη δημόσια επιχείρηση, όπως η Δ.Ε.Η., που απαξιώθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, έχοντας ως πρώτο μέλημα τον πολίτη.
Άλλωστε, οι δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας υπάρχουν, πρωτίστως, για να προσφέρουν υπηρεσίες στον πολίτη.
Αποδεικνύει, επίσης, ότι μπορεί, πραγματικά, να γίνει πράξη η απολιγνιτοποίηση και η στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες.
Στόχος, λοιπόν, των αλλαγών που δρομολογούνται από την Κυβέρνηση είναι μια πράσινη και απελευθερωμένη αγορά, στη βάση μιας ατζέντας που υπηρετεί όλους, εργαζόμενους και καταναλωτές, προς όφελος πάντα της ελληνικής οικονομίας.
Στο επίκεντρο, λοιπόν, των αλλαγών βρίσκεται η Δ.Ε.Η., για την οποία προβλέπει μια ευρεία δέσμη μέτρων, προκειμένου να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική, ανανεώνοντας, φυσικά, το ανθρώπινο δυναμικό της και ενισχύοντας τα έσοδα της, καθώς θα λειτουργεί με μεγαλύτερη ευελιξία, αντίστοιχη με τους ανταγωνιστές της στον ιδιωτικό τομέα.
Το υπό ψήφιση, λοιπόν νομοσχέδιο, παρουσιάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα, που, με τη σειρά τους, θα προσφέρουν πολλαπλά οφέλη για τη χώρα.
Καταρχάς, προάγει τον υγιή ανταγωνισμό και τη διαφάνεια. Με το εν λόγω νομοσχέδιο εκσυγχρονίζεται η Δ.Ε.Η., απελευθερώνεται περαιτέρω η αγορά ενέργειας, προχωρεί η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ και ενισχύονται και οι ΑΠΕ.

 

Η Δ.Ε.Η., εκσυγχρονίζεται με ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και ταυτόχρονη αποδέσμευση της εταιρίας από εκείνα τα θεσμικά κωλύματα που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική της λειτουργία, έτσι ώστε να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό της, να μειώσει το κόστος λειτουργίας της και να αυξήσει φυσικά τα έσοδα της και έτσι να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της.
Το δε προτεινόμενο νομοσχέδιο, χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο καθορίζεται δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών, για αναδιοργάνωση της Ελληνικής αγοράς ενέργειας, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς με σκοπό την ταχεία υλοποίηση του υποδείγματος στόχου της Ε.Ε., για την ολοκλήρωση της της ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος πάντα είναι η υγιής και η γρήγορη απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εταιρείες, ΑΔΕΜΗΕ και ΕΧΕ Α.Ε., αναλαμβάνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τη λειτουργία των αγορών ενέργειας, ενώ ενισχύεται και ο ρόλος της ΡΑΕ, ώστε να εποπτεύει αποτελεσματικά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και να μπορεί να επιβάλει κυρώσεις, εάν παραβιάζονται οι προβλεπόμενες προθεσμίες. Επιπλέον, για να είναι ασφαλές το περιβάλλον της αγοράς και οι παίκτες να γνωρίζουν από τώρα τις υποχρεώσεις τους, εναρμονίζεται το Εθνικό Πλαίσιο με τον κανονισμό 1227/2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας και αντίστοιχα ενισχύεται και ο εποπτικός ρόλος της ΡΑΕ για την διασφάλιση της μόρφωσης.
Το νέο πλαίσιο λοιπόν λειτουργίας των αγορών ενέργειας, τι πετυχαίνει; Ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών ενέργειας. Δεύτερον, μειώνει το κόστος αγοράς ενέργειας – πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές -. Και τρίτον, διασφαλίζει την διείσδυση των ΑΠΕ στην κατανεμημένη παραγωγή.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της Δ.Ε.Η., ώστε να γίνει βιώσιμη και να ανταποκριθεί στο νέο περιβάλλον των αγορών ενέργειας ενόψει φυσικά και της απολιγνιτοποίησης. Οι δε ρυθμίσεις, κινούνται σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της και φυσικά η μείωση του λειτουργικού της κόστους, – κάτι το οποίο είναι μείζον – με μια σειρά από παρεμβάσεων στους όρους πρόσληψης και ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Η Δ.Ε.Η., με τον τρόπο αυτό θα αποτελέσει πόλο έλξης τεχνογνωσίας ικανών στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα, μέσω της δυνατότητας σύναψης σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με διευθυντικά στελέχη, των οποίων οι αποδοχές θα είναι εναρμονισμένες με την υπόλοιπη αγορά εργασίας.
Επιπλέον, καθιερώνεται η δυνατότητα μετακίνησης του προσωπικού από την εταιρική Δ.Ε.Η. στις άλλες θυγατρικές εταιρείες. Το δε προσωπικό της Δ.Ε.Η. αλλά και των θυγατρικών της, μπορεί να μεταφέρεται με τις ίδιες σχέσεις εργασίας σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε άλλες ΔΕΚΟ· όπου υπάρχει βέβαια ή παρουσιάζεται ανάγκη. Η εν λόγω ρύθμιση, παρέχει τη δυνατότητα στη Δ.Ε.Η. να καταρτίσει στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου ανά ειδικότητα, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό, τον κίνδυνο να φύγει από την εταιρία τεχνικό προσωπικό που είναι αναγκαίο για την συνέχιση της λειτουργίας της. Δεύτερον, δημιουργείται μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία της Δ.Ε.Η. και φυσικά καταργείται η μονιμότητα για τους νεοπροσλαμβανομένους υπαλλήλους και τα στελέχη.
Τελικός στόχος είναι η ανταγωνιστική λειτουργία με ανθρώπινο δυναμικό υψηλών δεξιοτήτων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της εταιρίας, με αντίστοιχο φυσικά εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας.
Στο τρίτο κεφάλαιο, εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την βελτίωση της εισπραξιμότητας των οφειλών προς τη Δ.Ε.Η., δίνοντας λύσεις στη Δ.Ε.Η. για να διαχειριστεί το χρέος της ώστε να μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της. Διευκολύνεται η τιτλοποίηση των απαιτήσεων της Δ.Ε.Η. προς τους οφειλέτες, ορίζονται οι ΟΤΑ ως εγγυητές των δημοτικών επιχειρήσεων και φυσικά το ειδικό τιμολόγιο εφαρμόζεται μόνο για την τιμολόγηση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και όχι για τις λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Ενώ και η προκύπτουσα έκπτωση, δεν θα υπερβαίνει το 30%.
Τα μέτρα αυτά, έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρίας μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητας. Ταυτόχρονα φυσικά διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος, καθώς ανοίγεται η όλη δυνατότητα ανάληψης του καθεστώτος παροχής του προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας, ώστε να μην αναλαμβάνει μόνο η Δ.Ε.Η. το σχετικό βάρος, καθώς η παροχή θα μπορεί να επιμερίζεται και στους πέντε μεγαλύτερους προμηθευτές.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για τον αποτελεσματικό εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ, προκειμένου στη συνέχεια να ιδιωτικοποιηθεί με μεγιστοποίηση του οφέλους φυσικά για το δημόσιο και με την προσέλκυση κατάλληλων επενδυτών, για τις διαφορετικές δραστηριότητες της εταιρίας.

 

Άρα, προωθούμε με το κεφάλαιο 4 την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και υλοποιούμε με τον τρόπο αυτό τον εταιρικό μετασχηματισμό της και το διαχωρισμό μεταξύ των κλάδων υποδομών διεθνών έργων και εμπορίας, προκειμένου να διευκολύνουμε την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στα ισχύοντα στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε..
Τονίζεται, ότι το πεδίο γεωστρατηγικής σημασίας της μέχρι τώρα δραστηριότητας της ΔΕΠΑ, μέσω της νέας ΔΕΠΑ διεθνών έργων παραμένει στον έλεγχο του δημοσίου. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν, τι πετυχαίνουμε; Τρία πράγματα. Εκσυγχρονίζουμε την αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Δεύτερον, προωθούμε τον υγιή ανταγωνισμό στους κλάδους εμπορίας φυσικού αερίου, φυσικά προς όφελος των καταναλωτών, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και τέλος δημιουργούμε κατάλληλο και φυσικό περιβάλλον για την προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών. Η γρήγορη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, είναι ένα ακόμα μήνυμα στις αγορές αλλά και τους επενδυτές, ότι η Ελλάδα γίνεται φιλική στις επενδύσεις αλλά και στην επιχειρηματικότητα.
Στο πέμπτο κεφάλαιο, εισάγονται ρυθμίσεις για τη στήριξη της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Εισάγεται πλαίσιο για την ενίσχυση των παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να μπορούν να εισφέρουν με βιώσιμο τρόπο στο ενεργειακό σύστημα της χώρας. Διασφαλίζεται η ποιοτική παροχή ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νήσων, ενισχύοντας τον ελληνικό τουρισμό αλλά και την εθνική πολιτική για τη στήριξη των απομακρυσμένων νησιών του Αιγαίου και των κατοίκων τους.
Ειδικότερα, μειώνουμε το κόστος που επιμερούνται όλοι οι καταναλωτές για τη στήριξη των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Αυξάνεται η διείσδυση των ΑΠΕ και μειώνεται η χρήση των παραδοσιακών ντιζελοκινητήρων, που πέρα από τη μειωμένη απόδοσή τους λόγω φυσικά της παλαιότητας τους, επιβαρύνουν το οικοσύστημα των ελληνικών νησιών. Εισάγονται πρόσθετοι όροι σχετικά με την ηλεκτροκίνηση και φυσικά ρυθμίζεται η αγορά φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα της επέκτασης του δικτύου φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων, που με τη σειρά τους θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για την αγορά και χρήση τους με όλα τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που αυτό συνεπάγεται.
Με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει, πολύ συχνά λόγω των ανεδαφικών διατάξεων του, δημιουργούνται προβλήματα στην εγκατάσταση σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με αποτέλεσμα τη μείωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και την εγκατάσταση σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στόχος λοιπόν του νέου νόμου, είναι να ορίζονται με σαφήνεια οι όροι δόμησης για τους σταθμούς των ανανεώσιμων πηγών και να μειωθεί ο κίνδυνος να μην αποπερατωθούν τα νέα έργα, κάτι που δημιουργεί σύγχυση σε Έλληνες και ξένους επενδυτές και τελικά τους απομακρύνει από την ελληνική αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ειδικά, η διευκόλυνση στους όρους εγκατάστασης σταθμών βιοαερίων βιομάζας από φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό και τις τοπικές κοινωνίες.
Επιπλέον, επιτρέπεται η εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών σταθμών με γαίες υψηλής παραγωγικότητας μέχρι ποσοστού 1% με μέτρο φυσικά και έλεγχο και όχι αλόγιστα, δίνοντας με τον τρόπο αυτό ώθηση στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αγρότες, ενώ ταυτόχρονα ρυθμίζεται με μόνιμο τρόπο το πάγιο ζήτημα της ετήσιας δήλωσης των κατ’ επάγγελμα αγροτών, παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Επιπλέον, προωθείται η εξοικονόμηση ενέργειας για ενεργειακά αποδοτικότερα κτίρια, καθώς προβλέπεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων στα έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων, το πρόγραμμα « ΗΛΕΚΤΡΑ», ενώ αυξάνεται και η διαθέσιμη χρηματοδότηση.
Οι δυο ρυθμίσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας, ο οποίος στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην πλήρη απολιγνιτοποίηση και τη σβέση του συνόλου των λιγνιτικών μονάδων της χώρας μέχρι το έτος 2028, όπως έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην σύνοδο του Ο.Η.Ε. πριν από λίγο καιρό.
Ακόμα, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εθνικής στρατηγικής για την ενέργεια και το κλίμα, αυξάνουμε το στόχο για τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών από το 31 στο 35, ώστε κατά το χρόνο εκείνο τουλάχιστον το 60% της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής να προέρχεται από σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Καμία ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν δεν είχε επιχειρήσει να μιλήσει για το ζήτημα αυτό.

 

Η σημερινή κυβέρνηση, αντίθετα, το έχει τοποθετήσει στην κορυφή της ατζέντας της, γιατί θέλουμε την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της μάχης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Για να καταστούν, όμως, τα παραπάνω εφικτά, με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, απαιτείται πρώτα απ’ όλα να υιοθετηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα έχουν έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα, οι δε ρυθμίσεις αυτές με τη σειρά τους θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός επενδυτικού περιβάλλοντος, φιλικού και το κυριότερο θα διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
Σημειωτέον ότι παράλληλα θα πρέπει να διορθωθούν παραλείψεις και λάθη της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε την έγκαιρη ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών, αλλά και κανονισμών που προκαλούσαν σύγχυση και εμπόδιο στους επενδυτές στην αγορά ενέργειας.
Τέλος με το έκτο κεφάλαιο αντιμετωπίζονται επείγοντα ζητήματα του τομέα ενέργειας και ορυκτών πρώτων υλών. Πρόκειται στην ουσία για ρυθμίσεις περιορισμένες και σε αριθμό, ως επί το πλείστον, όμως, επείγοντος χαρακτήρα.
Συμπερασματικά, λοιπόν, το παρόν σχέδιο νόμου αναδεικνύει για μια ακόμη φορά τα εξής: Η κυβέρνηση μας αποτελεί τη φωνή της λογικής και της προόδου. Αντιμετωπίζουμε ζητήματα σημαίνοντα, όπως αυτό της Δ.Ε.Η με αίσθημα ευθύνης, έχοντας ως μοναδικό κριτήριο το όφελος του συνόλου των πολιτών της χώρας μας, αλλά και την ίδια τη χώρα. Σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, κυρίως τη μείζονα, που παριστάνει τον κατήγορο, χωρίς να έχει αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούσαν ως κυβερνώσα παράταξη την περασμένη τετραετία.
Εάν πραγματικά, λοιπόν, επιθυμούμε η ελληνική κοινωνία να προχωρήσει μπροστά θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με όρους και πολιτικές του παρελθόντος. Το παρελθόν εκφράζεται από την απελθούσα κυβέρνηση και σημερινή μείζονα αντιπολίτευση.
Το πρόβλημα, λοιπόν, είναι βαθύτατα πολιτικό και αυτό το νομοσχέδιο επιχειρεί να τοποθετήσει τα πράγματα στη ορθή τους θέση και για τούτο κυριαρχείται από φιλελεύθερο και μεταρρυθμιστικό πνεύμα. Σημασία έχει τώρα να τεθούν υγιείς και γερές βάσεις για να προχωρήσουμε μπροστά με όλα τα επείγοντα διαρθρωτικά μέτρα μέσω του παρόντος νομοσχεδίου. Οι δε συνθήκες πλέον έχουν ωριμάσει για αποτελεσματικές και τολμηρές πολιτικές. Το θέμα της Δ.Ε.Η. σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και την έναρξη μιας άλλης, όπως έχει αποτυπωθεί από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Με τα παραπάνω τίθεται προς συζήτηση στα μέλη της Επιτροπής το υποβαλλόμενο προς ψήφιση σχέδιο νόμου. Σας ευχαριστώ πολύ.

(Visited 48 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.