Ίδρυμα Στήριξης: Το «στήριγμα» του νοσοκομείου Νάξου

Ίδρυμα Στήριξης
Newsroom
22/04/2020 3:43
  •  
  •  
  •  

 

Τις τελευταίες ημέρες και κυρίως από την ώρα που μας «χτύπησε την πόρτα» η πανδημία του νέου κορωνοϊού όλο και περισσότερο ακούμε για το Ίδρυμα Στήριξης του νοσοκομείου Νάξου και για τα όσα προσφέρει στον τομέα υγείας του νησιού.

Θα πει κανείς, μα που ήταν τόσα χρόνια; Κι όμως το Ίδρυμα Στήριξης, αν και αθόρυβα, ήταν εδώ και προσέφερε πάντα στο νοσοκομείο Νάξου με όλες του τις δυνάμεις.

Τι είναι το Ίδρυμα Στήριξης

Το Ίδρυμα Στήριξης του Κέντρου Υγείας – Γενικού Νοσοκομείου (ΙΣΚΥΝΝ) ιδρύθηκε το 1984 με Προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 854/τ. Β΄/6 Δεκεμβρίου 1984), εδρεύει στην Πόλη της Νάξου και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), διέπεται από τον Νόμο 4182/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε, από τη συστατική πράξη του και από τον Οργανισμό Διοίκησης και Διαχείρισής του (ΦΕΚ 784/τ. Β΄/19 Οκτωβρίου 1994).

Οι σκοποί του Ιδρύματος είναι:

α) Η ολόπλευρη υποστήριξη για την ανέγερση, τον εξοπλισμό, τη στελέχωση, την άρτια λειτουργία και την παραπέρα επέκταση του Κέντρου Υγείας – Νοσοκομείου Νάξου

β) Η συμπαράσταση με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο σε κάθε πρόβλημα που έχει σχέση με την υγεία του λαού της νήσου Νάξου

γ) Επιπλέον, και εφόσον υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες, το ίδρυμα δημιουργεί, στηρίζει και χρηματοδοτεί άλλα κοινωφελή έργα στην πόλη της Νάξου ή και γενικότερα στο νησί της Νάξου, τα οποία έχουν σχέση με την υγεία των κατοίκων του νησιού.

Η ίδρυση του ΙΣΚΥΝΝ

Το Ίδρυμα αποτελεί την υλοποίηση της ιδέας του π. Βουλευτή Κυκλάδων και π. Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Νικολάου Ι. Λεβογιάννη, ο οποίος συνέταξε και το αρχικό σχέδιο του καταστατικού του.

Ιδρυτικά μέλη του είναι τα Νομικά Πρόσωπα και οι μαζικότεροι φορείς της Νάξου και συγκεκριμένα τα εξής: 1) Δήμος Νάξου, 2) Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΕΓΣ) Νάξου, 3) Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία (ΑΝΕ) Νάξου ΑΕ, 4) Ομοσπονδία Ναξιακών Συλλόγων (ΟΝΑΣ), 5) Σύλλογος Εμποροεπαγγελματιών – Βιοτεχνών Νάξου, 6) Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Νάξου, 7) Κοινότητα Φιλωτίου Νάξου, 8) Διδασκαλικός Σύλλογος Νάξου 9) Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου – Λυκείου Νάξου, 10) Σύλλογος Χωραϊτών Νάξου, 11) Ένωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Νάξου.

Τη συστατική πράξη υπέγραψαν εκ μέρους των παραπάνω ιδρυτικών φορέων οι: Βασίλειος Κόκκοτας (Δήμος Νάξου), Μαρία Ελευθερίου-Κοντοπίδη (Δήμος Νάξου), Νικόλαος Σέργης (Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Νάξου), Βασίλειος Κορρές (ΑΝΕ Νάξου), Δήμητρα Πολυκρέτη (ΟΝΑΣ), Γεώργιος Θεωνάς (Σύλλογος Εμποροεπαγγελματιών-Βιοτεχνών Νάξου), Ευστράτιος Φουτάκογλου (Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Νάξου), Γεώργιος Λεόντιος (Κοινότητα Φιλωτίου Νάξου), Σταμάτιος Σφυρόερας (Διδασκαλικός Σύλλογος Νάξου), Γεώργιος Κοντοπίδης (Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου Νάξου), Λάζαρος Θεόφιλος (Σύλλογος Χωραϊτών Νάξου) και Χρήστος Κυριακίδης (Ένωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Νάξου).

Φορείς που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο

Το Ίδρυμα διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία. Σήμερα το Δ.Σ. συγκροτείται από εκπροσώπους των νομικών προσώπων – φορέων:
1) Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (3)
2) Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου ΑΕ (1)
3) Ομοσπονδία Ναξιακών Συλλόγων – ΟΝΑΣ (1)
4) Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Νάξου (1)
5) Σωματείο Εργαζομένων Τομέα Υγείας Νομού Κυκλάδων (ΣΕΤΥΝΟΚ) (1)
6) Σύλλογος Χωραϊτών Νάξου (1)
7) Σύλλογος Γυναικών Νάξου(1)
8) Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων (1)
9) Σύλλογος «Εθελοντική Αιμοδοσία Νάξου» (1).

Οι πόροι του Ιδρύματος

Οι πόροι του Ιδρύματος είναι η κάθε εισφορά φυσικού και νομικού προσώπου, αλλά κυρίως τα έσοδα από την αξιοποίηση των ακινήτων του, τέσσερα καταστήματα και ένας αύλειος χώρος, στη συμβολή των οδών Σωκράτη Παπαβασιλείου και Αριστείδη Πρωτοπαπαδάκη, στη θέση «Πηγαδάκια», της Πόλης της Νάξου.

Η ακίνητη αυτή περιουσία περιήλθε στο Ίδρυμα βάσει της με αριθμό 5.515/3.8.1983, δημόσιας διαθήκης, ενώπιον του τότε Συμβολαιογράφου Νάξου Στυλιανού Ν. Βλησίδη, του αειμνήστου Σταματίου Ι. Λαμπαδάκη (Χαλκί 1898- Νάξος 1984) και της με αριθμό 313/1988 αμετάκλητης απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών/ 24.3.1988 και της με αριθμό 9.434/1.12.1993 δήλωσης αποδοχής κληρονομίας.

35 χρόνια ουσιαστικής παρουσίας

Στην επί 35 χρόνια παρουσία του το Ίδρυμα έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό δωρεών, εισφορών, που γενναιόδωρα πρόσφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν οι Ναξιώτες, στο όραμα της δημιουργίας στη Νάξο ενός σύγχρονου νοσοκομείου. Στα πλαίσια αυτά έχει ενισχύσει και στηρίξει πολύπλευρα το Κέντρο Υγείας, το Νοσοκομείο και τις αποκεντρωμένες μονάδες του.

– Έχει στελεχώσει το Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου με δεκάδες προσωπικό ορισμένου χρόνου (νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό, νυχτοφύλακες, κηπουρούς, καθαρίστριες).

– Έχει εξοπλίσει όλα τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΠΙ) και τα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ) του νησιού

– Έχει εγκαταστήσει δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, για την πλήρη μηχανοργάνωσή του

– Έχει στηρίξει οικονομικά προγράμματα τηλεϊατρικής

– Έχει προμηθεύσει, εγκαταστήσει ιατρικά μηχανήματα (αυτόματο εμφανιστή ακτινολογικού, μαστογράφο, υπερηχογράφο, βιοχημικό αναλυτή, μικροβιολογικό αναλυτή, καρδιογράφους, συσκευή κρυοπηξίας, συσκευή προβολής οπτοτύπων, αναρρόφηση, μικροσυσκευές, εργαλεία), έχει συντηρήσει και υποστηρίξει τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Έχει προμηθεύσει επανειλημμένα αναλώσιμα υλικά, στολές, κλινοσκεπάσματα και έπιπλα, ενώ έχει συμβάλει στον ευπρεπισμό του όλου χώρου με επισκευές, προσθήκες, συντηρήσεις. Έχει φιλοξενήσει επανειλημμένα επιστημονικό προσωπικό προσφοράς εργασίας κατά τη θερινή περίοδο.

– Έχει συνδράμει οικονομικά σε πλήθος παροχών (εφημερίες, υπερωρίες, μεταφορικά, ταχυδρομικά κ.α.)

– Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στην έναρξη και λειτουργία, την τελευταία τριετία, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ), με τη χρηματοδότηση της μισθοδοσίας νοσηλευτικού προσωπικού και την αγορά αναλώσιμων υλικών.

– Πρωτοστάτησε στην ίδρυση της αστικής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείας κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών «Θησέας Κυκλάδων», της οποία είναι ιδρυτικό μέλος. Υλοποιεί προγράμματα προληπτικής ιατρικής και κοινωνικής πρόνοιας, οργανώνει σεμινάρια, εκδηλώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις με στόχο την προαγωγή της υγείας των κατοίκων.

Η «Τράπεζα Αίματος των Ναξίων»

Το μεγαλύτερο, ίσως, επίτευγμά του Ιδρύματος Στήριξης είναι η δημιουργία της «Τράπεζας Αίματος των Ναξίων», η οποία λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» και έχει μέχρι σήμερα εξυπηρετήσει εκατοντάδες Ναξιώτες, με χιλιάδες μονάδες αίματος.

Το σημερινό διοικητικό συμβούλιο

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος συγκροτούν, σε παρένθεση οι αναπληρωτές, οι:
Λάζαρος Ν. Θεόφιλος (Ευστάθιος Γ. Τσακωνιάτης) Πρόεδρος
Στυλιανός Ν. Βλησίδης (Ιωάννης Β. Μαράκης) Αντιπρόεδρος
Καλλιόπη Γ. Γιαμπουρά (Σταυρούλα Γ. Μαρδάκη) Γραμματέας
Παχώμιος Δ. Αδελφουλάκος (Μιχαήλ Ε. Μαρούλης) Ταμίας
Δημήτριος Γ. Καπούνης (Σταμάτιος Μ. Σέργης)
Εμμανουήλ Ι. Καλαϊτζής (Εμμανουήλ Ι. Ναυπλιώτης)
Αγγελική Ι. Γρατσία (Όλγα Α. Κοτταρά)
Αθανασία Δ. Κυριαζή (Ηλίας Ε. Τζόκας)
Γεώργιος Σ. Γαβαλάς (Νικόλαος Σ. Χουζούρης)
Δημήτριος Λ. Βασαλάκης (Ευάγγελος Ν. Στρατούρης)
Ιωάννης Γ. Ανδριέλος (Ευαγγελία Ν. Δαφερέρα – Βασιλάκη).
Η θητεία του σημερινού διοικητικού συμβουλίου λήγει στις 17 Οκτωβρίου 2020.

(Visited 354 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.