Σπηλαιοδιαδρομές στη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες

  •  
  •  
  •  

drakontospilaio naxos

Στο πρόγραμμα Interreg-Med: “Ανάπτυξη σπηλαιοδιαδρομών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με την ενίσχυση, αξιοποίηση και σύνδεση της κληρονομιάς του κάρστ με καινοτόμες λύσεις βιώσιμου τουρισμού”, θα συμμετέχει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κατόπιν έγκρισης του δήμου, με συντονιστή για την Ελλάδα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκη Ευελπίδου και κεντρικό συντονιστή το Κέντρο Ερευνών της Σλοβενικής Ακαδημίας Επιστημών.

Η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες γίνονται Ευρωπαϊκοί προορισμοί καρστ

Το έργο (Adrion) KARSThub στοχεύει στην προώθηση των πιλοτικών έργων της σύμπραξης, ως αντιπροσωπευτικού και καινοτόμου καρστικού προορισμού στην Ευρώπη, που είναι ιστορικά σημαντικό ως λίκνο της καρστικής έρευνας και η πηγή του όρου “karst” (κλασσικό οροπέδιο στη Σλοβενία και την Ιταλία), το οποίο έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως σήμα κατατεθέν για την ανάπτυξη νέων προϊόντων βιώσιμου τουρισμού και μικρών KARSThub τουριστικών προορισμών στην περιοχή μελέτης.

Το έργο θα προωθήσει την εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών, δηλαδή την ερμηνεία της καρστικής κληρονομιάς, κοινές μεθοδολογίες, όπως την αξιολόγηση της καρστικής κληρονομιάς και “πράσινη” ανάπτυξη για την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού – μοντέλο για την ανακατεύθυνση της τουριστικής ροής από πιο ανεπτυγμένες (παράκτιες πόλεις κ.ά.) σε καρστικούς προορισμούς της ενδοχώρας.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη, προώθηση και σύνδεση καρστικών φυσικών και πολιτιστικών αγαθών σε καρστικές περιοχές και στη σύνδεσή τους με τουριστικά κέντρα στην περιοχή μελέτης, ,όπως είναι για παράδειγμα οι παράκτιοι και αστικοί προορισμοί.

Ο κύριος στόχος του έργου AdrionKARSThub είναι να αναπτύξει προορισμούς KARSThub που θα προωθήσουν την καρστική κληρονομιά και θα την αναδείξουν μέσω KARSTrips για ενεργούς τουρίστες που αρέσκονται στις υπαίθριες δραστηριότητες ύπαιθρο (ποδηλάτες, πεζοπόρους, σπηλαιολόγους, ορειβάτες κλπ.).

“Καρστ” και “εκδρομή” – karst = κληρονομιά, εκδρομή = ταξίδι ή ροή – είναι οι λέξεις-κλειδιά σύγχρονης και καινοτόμου ιδέας για τη δημιουργία μικρών βιώσιμων προορισμών στις καρστικές περιοχές που θα μελετηθούν στο έργο αυτό.

Με αυτή την έννοια, η διαδρομή , το μονοπάτι και το ταξίδι από μόνα τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συνώνυμα για τον προορισμό ροής. Εκτός αυτού, το “έξυπνο” είναι μια λέξη-κλειδί για δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ερμηνευτικών εργαλείων. Θα χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση και τη διάδοση των γνώσεων σχετικά με διάφορα θέματα καρστικής κληρονομιάς και την αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων.

tornosnews.gr

(φώτο: Δρακοντοσπήλαιο στη μέση Νάξου)

(Visited 23 times, 1 visits today)