Μελέτη Κωστή Λεβογιάννη: Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι θάνατοι στη Νάξο

  •  
  •  
  •  

xeria baby

“Το φυσικό ισοζύγιο του πληθυσμού στη Νάξο κατά τα έτη 1956 – 2017” έχει τίτλο η μελέτη του Οικονομολόγου, Δημοσιογράφου Κωστή Λεβογιάννη που σύντομα θα δημοσιευτεί.

Όπως είχε δημοσιεύσει ο κ. Λεβογιάννης τον Οκτώβριο, σε απόσπασμα της μελέτης του, από το 1956 μέχρι το 2017 (δηλ. τα τελευταία 62 χρόνια), οι γεννήσεις μειώθηκαν στη Νάξο κατά 44% ενώ οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 18,2%. Σήμερα ο κ. Κωστής Λεβογιάννης σε νέα δημοσίευση αναφέρει ότι οι γεννήσεις στη Νάξο με κριτήριο τον τόπο γέννησης είναι ΜΗΔΕΝ.

Σε ότι αφορά τις κοινότητες Κορωνίδας και Δαμαριώνα οι γεννήσεις είναι ΜΙΑ και ΤΕΣΣΕΡΙΣ αντίστοιχα (με κριτήριο τη μόνιμη κατοικία της μητέρας). 

Οι θάνατοι (με κριτήτιο τον τόπο της μονίμου κατοικίας του θανόντος) στις παραπάνω κοινότητες κοινότητες για το έτος 2017 ανήλθαν εις μεν την Κορωνίδα σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ, εις δε τον Δαμαριώνα σε ΟΚΤΩ.

Το σχετικό απόσπασμα από τη μελέτη του κ. Κωστή Λεβογιάννη:

Εν συνεχεία του από 17.10.2018 σημειώματός μας, δημοσιεύομε, σήμερα, τα (επεξειργασμένα από εμένα) στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) για τις γεννήσεις στη νήσο Νάξο για το έτος 2017 με κριτήριο τον τόπο της γεννήσεως. (Τις γεννήσεις, με κριτήριο τον τόπο της μονίμου κατοικίας της μητρός, είχα δημοσιεύσει την 17ην Οκτωβρίου ενεστώτος έτους).

Συμφώνως προς τα στοιχεία αυτά, οι γεννήσεις στη νήσο Νάξο (με το προρρηθέν κριτήριο) για το έτος 2017 είναι, ως ανεμένετο, μηδέν ( 0 ).

Οι γεννήσεις, για το έτος 2017, για τις Τοπικές Κοινότητες Κορωνίδος και Δαμαριώνα (με κριτήριο τον τόπο της μονίμου κατοικίας της μητρός) είναι μία (1) και τέσσαρες (4 ) αντιστοίχως.

Οι θάνατοι (με κριτήτιο τον τόπο της μονίμου κατοικίας του θανόντος) στις ειρημένες Τοπικές Κοινότητες για το έτος 2017 ανήλθαν εις μεν την Κορωνίδα εις τέσσαρες (4), εις δε τον Δαμαριώνα εις οκτώ (8).

Τούτων δοθέντων, θα αποσταλεί , μετ΄ου πολύ, προς δημοσίευση , προς τον εκ Κωμιακής ορμώμενο, εκπρόσωπο της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων» εξέχοντα Νομικό και Οικονομολόγο Βασίλειο Ιω. Φραγκουλόπουλο, το πλήρες κείμενο της μελέτης μου με τίτλο: « ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΑΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1956 – 2017»

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων: Κωστής Στυλ.Λεβογιάννης

Σ.Σ 1. Υπογραμμίζεται ιδιαιτέρως ότι ο Άνθρωπος (στην Ελλάδα) είναι το μόνο «Ὄν» (εκτός από αυτά που είναι προορισμένα από τη φύση τους να «μεταναστεύουν» για να γεννήσουν) που μεταβαίνει στο κλινήρες άστυ των Αθηνών (κυρίως) για να τεκνοποιήσει.
Σ.Σ 2. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι γεννήσεις στην Ελλάδα έχουν αναχθεί σε λίαν επικερδές εμπόριο αφού εκ του συνολικού αριθμού των γεννήσεων , το έτος 2015, το 77,2% ήταν στα μαιευτήρια – «σφαγεία» των Αθηνών (κυρίως) με Τομή (και ουχί με «καισαρική» τομή , δοθέντος ότι η γέννηση με τον τεχνητό αυτό τρόπο δεν συνδέεται με τον Γάϊο Ιούλιο Καίσαρα αλλά με το ρήμα caedo* ( προφορά : “κέdo” ) της Λατινικής γλώσσης που σημαίνει σφάζω, τέμνω).

(Visited 72 times, 1 visits today)