Βελτίωση & συντήρηση του οδικού δικτύου της Νάξου (όλες οι παρεμβάσεις)

  •  
  •  
  •  

ergasies odiko diktyo naxou 2

Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – Συντήρηση οδικού δικτύου της Νάξου».

Με το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 630.000 ευρώ (370.778,17 ευρώ με την έκπτωση που έδωσε ο εργολάβος), θα επιχειρηθεί παρέμβαση στα πλέον επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου του νησιού, για τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη μελέτη, αφορά τμήματα του οδικού δικτύου:

Μελάνων – Κινιδάρου: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κατάντι από οπλισμένο σκυρόδερμα μήκους 10 μ. και ύψους 3,50 μ. και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κατάντι από λιθοδομή, μήκους 22 μ. και μέσου ύψους 2,0 μ.

Μονής – Σταυρού Κεραμωτής: Διάστρωση ασφαλτοτάπητα σε τρία σημεία.

Σταυρού Κεραμωτής – Κεραμωτή: Διάστρωση ασφαλτοτάπητα σε τέσσερα σημεία, αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης κατάντι από λιθοδομή, μήκους 10 μ. μέσου ύψους 2,0 μ. και αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης κατάντι από λιθοδομή, σε μήκος 16 μ. και μέσου ύψους 3,50 μ.

Σταυρού Κεραμωτής – Κορώνου – Σκαδού: Κατασκευή δύο τοιχίων αντιστήριξης κατάντι λιθοδομής, μήκους 15 μ. και 20 μ. και μέσου ύψους 3,50 μ. και διάστρωση ασφαλτοτάπητα.

Σκαδού – Κορωνίδας: Κατασκευή τοιχίου από λιθοδομή ανάντι, για την αντιστήριξη του πρανούς του δρόμου, μήκους 70 μ. και μέσου ύψους 2,00 μ.

Ελιγμού – Απόλλωνα: Κατασκευή τοιχίου από λιθοδομή ανάντι, για την αντιστήριξη του πρανούς του δρόμου και αγροικίας, μήκους 30 μ. και μέσου ύψους 3,0 μ. και διάστρωση ασφαλτοτάπητα σε δύο σημεία.

Μελάνων Εγγαρών: Διάστρωση ασφαλτοτάπητα σε δύο σημεία και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κατάντι από λιθοδομή, μήκους 30 μ. και μέσου ύψους 2,0 μ.

Χώρας – Χαλκείου: Καθαίρεση και κατασκευή νέας πλάκας υφιστάμενου πλακοσκεπούς οχετού, το οποίο μέσω νέου φρεατίου υδροσυλλογής όμβριων, θα παροχετεύει τα όμβρια σε παρακείμενο κανάλι, κατασκευή σχαρωτού τεχνικού, το οποίο μέσω φρεατίου υδροσυλλογής και αγωγού θα παροχετεύει τα όμβρια του κάθετου δρόμου στο νέο φρεάτιο του πλακοσκεπούς οχετού, διάνοιξη τάφρου, η οποία θα επενδυθεί με σκυρόδεμα, επέκταση υφιστάμενου πλακοσκεπούς οχετού ανάντι κατά ένα μέτρο, με βάθρα κατασκευασμένα από λιθοδομή και πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα, κάλυψη ανοικτού καναλιού λόγω επικινδυνότητας, ενίσχυση του τόξου και των βάθρων της πέτρινης θολωτής γέφυρας Άη Σώστη, με την εφαρμογή τριμερούς ενέματος και διάστρωση ασφαλτοτάπητα στη γέφυρα Χαλκείου.

Χαλκείου – Μονής: Αποκατάσταση της επιφάνειας του σκυροδέρματος της πλάκας του πλακοσκεπούς γεφυριού σε τρία σημεία, βαφή των σιδηρών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας ανάντι και κατάντι της γέφυρας και διάστρωση ασφαλτοτάπητα σε δύο σημεία.

Χώρας – Γλινάδο – Βίβλου: Συμπλήρωση δύο τοιχίων αντιστήριξης από λιθοδομή ανάντι και κατάντι του πλακοσκεπούς γεφυριού μήκους 6 μ. και 12 μ. και μέσου ύψους 4 μ., κατασκευή σχαρωτού τεχνικού, το οποίο μέσω φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγού θα παροχετεύει τα όμβρια σε παρακείμενο ρέμα και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κατάντι από λιθοδομή, μήκους 10 μ. και μέσου ύψους 2,0 μ.

Βίβλου – Μικρής Βίγλας: Διάστρωση ασφαλτοτάπητα σε δύο σημεία.

Φιλοτίου – Απεράθου: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κατάντι από λιθοδομή, μήκους 20 μ. και μέσου ύψους 2,0 μ. και αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης κατάντι από λιθοδομή, σε τρία σημεία, συνολικού μήκους 15 μ. και μέσου ύψους 2,0 μ.

Χώρας – Ποταμιάς – Χαλκείου: Διάστρωση ασφαλτοτάπητα σε πέντε σημεία.
Στα τμήματα που θα κατασκευασθούν νέοι ασφαλτοτάπητες θα πραγματοποιηθεί διαγράμμιση μίας συνεχόμενης λευκής λωρίδας πλάτους 12 εκ. στον άξονα της οδού. Όπου το πλάτος του δρόμου είναι μικρό θα κατασκευασθούν δύο συνεχείς μονές οριογραμμές πλάτους 12εκ. στα άκρα της οδού.

(Visited 28 times, 1 visits today)