Η τελευταία για το 2017 συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

dimotiko symvoulio KEGE 21
admin
27/12/2017 9:29
  •  
  •  
  •  

Την τελευταία του συνεδρίαση για το 2017 θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη το μεσημέρι (στη 1:30) το δημοτικό συμβούλιο νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Στη συνεδρίαση που περιλαμβάνει 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η συμμετοχή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε τουριστικές εκθέσεις για το έτος 2018 και η ακύρωση σύμβασης για το “Φεστιβάλ Γαστρονομίας”.

Αναλυτικότερα τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης περί αυτοδίκαιης λύσης της σχέσης έμμισθης εντολής της δικηγόρου κ. Σοφίας Σαντοριναίου Λατσού, λόγω ορίου ηλικίας.
2. Λήψη απόφασης περί ακύρωσης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του αναδόχου Γεωργίου Μιχαήλ για την διοργάνωση της υπηρεσίας «Φεστιβάλ Γαστρονομίας».
3. Συγκρότηση Επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.
4. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε τουριστικές εκθέσεις για το έτος 2018.
5. Έγκριση ή μη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 στη νήσο Κουφονήσι του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6. Λήψη απόφασης περί: Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
8. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε έντυπες εκδόσεις
9. Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης
10. Επιστροφές ποσών σε δημότες ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από Τ.Α.Π. και Δημοτικά Τέλη/Δημοτικό Φόρο
11. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τελών κοιμητηρίων
12. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τελών ύδρευσης
13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ξενάκης Ιωάννας περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου.
14. Λήψη απόφασης για τροποποίηση ή μη της υπ΄ αριθμ. 266/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά το εμβαδόν του προς παραχώρηση και χρέωση κοινόχρηστου χώρου, καταστήματος κ. Σφουρόερα Ευάγγελου
15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών
16. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων
17. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 270/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού και στοχοθεσίας, οικονομικού έτους 2018, του νομικού προσώπου
18. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 264/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Νάξου, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του νομικού προσώπου.
19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανατροπής και αντιλογισμού αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.

(Visited 25 times, 1 visits today)