Νάξος: Ενημέρωση των κτηνοτρόφων για την νόμιμη πώληση των τυροκομικών προϊόντων τους

admin
28/09/2016 2:12
  •  
  •  
  •  

Σε ενημέρωση αναφορικά με την καταχώρηση των κτηνοτρόφων για τη νόμιμη πώληση των τυροκομικών προϊόντων τους προχώρησε με έγγραφο του το Τμήμα Κτηνιατρικής Νάξου.

Στο έγγραφο τονίζεται ότι, παρά την κατ’ επανάληψη ενημέρωσή των κτηνοτρόφων τόσο κατ’ ιδίαν, όσο και μέσω της Κτηνοτροφικής Ένωσης Φιλωτίου με το 10984/30-12-15 έγγραφο του Τμήματος και παρά τη μεγάλη προσπάθεια που αυτό καταβάλλει (λόγω ελλείψεως προσωπικού) για την άμεση βοήθεια των ενδιαφερόμενων με αιμοληψίες στις εκτροφές τους, οι περισσότεροι δεν έχουν προχωρήσει στα απαραίτητα βήματα της διαδικασίας που απαιτείται.
Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι να συνδράμουν στην προσπάθεια που γίνεται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταχώρησης τους, με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταχώρηση των παραγωγών να περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:
1ο βήμα: οι εκμεταλλεύσεις πρέπει να είναι απαλλαγμένες από μελιταίο πυρετό και αυτό να αποδεικνύεται από τα εργαστηριακά δελτία ορολογικού ελέγχου μελιταίου πυρετού του Κέντρου Κτηνιατρικών ιδρυμάτων Αθηνών μέσω του Τμήματος Κτηνιατρικής Νάξου. Οι αιμοληψίες γίνονται από τους καταχωρημένους Κτηνιάτρους εκτροφής.
2ο βήμα: πρέπει να προσκομιστεί φάκελος με τη μελέτη και το HACCP που αφορά την μικρή εγκατάστασή ιδιοπαραγωγής τυροκομικών προϊόντων όπου θα αποδεικνύεται ότι:
1. Το γάλα που μεταποιείται δεν θα υπερβαίνει τα 300 κιλά ημερησίως, σε συστεγαζόμενες εκτροφές τα 500 κιλά τις ποσότητες.
2. Τα προϊόντα παρασκευάζονται από γάλα που προέρχεται αποκλειστικά από την εκμετάλλευσή.
3. Τα τελικά προϊόντα, πωλούνται λιανικώς από τους ίδιους.
4. Θα τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6 της ΚΥΑ 3724/162303 (ΦΕΚ 3438/22.12.2014).
5. Εφαρμόζεται σύστημα HACCP με ευελιξία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Υ.Α.
6. Το γάλα το οποίο θα μεταποιείται θα είναι σύμφωνο με τις υγειονομικές απαιτήσεις για την παραγωγή του νωπού γάλακτος όπως αναφέρονται στον κανονισμό 853/2004 παράρτημα ΙΙ, τμήμα ΙΧ, Κεφ. Ι.
Τέλος, στο έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής Νάξου προτείνεται, εφόσον υπάρχει δυσκολία, να οργανωθεί συγκέντρωση όπου οι κτηνοτρόφοι θα ενημερωθούν από αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος.

(Visited 13 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.