Στις 8 Φεβρουαρίου ο απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το έτος 2020

Newsroom
24/01/2021 12:37
  •  
  •  
  •  

Ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων του έτους 2020 του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου (στις 14:30), μέσω zoom.

Θέμα της συνεδρίασης, όπως προαναφέρθηκε, θα είναι ο «Απολογισμός των πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής από 1/1/2020 έως 31/12/2020 σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και τη διοίκηση της Περιφέρειας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 185 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Μετά τον απολογισμό, θα τοποθετηθούν οι μετέχοντες στην συνεδρίαση.

(Visited 23 times, 1 visits today)