Την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού θα εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο

admin
09/09/2015 2:02
  •  
  •  
  •  

Την πρόσληψη 15 ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχιακών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών ενέκρινε για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου το αρμόδιο υπουργείο (ΥΠΕΣΔΑ).

Έτσι, στην αυριανή του συνεδρίαση, το Περιφερειακό Συμβούλιο (ακολουθώντας και τη σχετική απόφαση του υπουργείου) θα προχωρήσει στον καθορισμό των ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΧ, βάσει και του αιτήματος που είχε υποβληθεί στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015. Η πρόσληψη συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της αριθ.33/2006 ΠΥΣ.

Αφού ελήφθησαν υπόψη οι κατεπείγουσες ανάγκες σε προσωπικό της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, η εισήγηση που θα κατατεθεί αύριο προς έγκριση, περιλαμβάνει τον εξής καθορισμό των ειδικοτήτων των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών όπως παρακάτω:

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΡΟΥ

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών)

1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

ΠΕ ΡΟΔΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3

ΠΕ ΚΩ

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

2

ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1

 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών)

1

Υπενθυμίζεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο με την αριθ.65/2015 απόφαση του (5ης συνεδρίαση της 25-4-2015) είχε αιτηθεί την πρόσληψη 50 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας έως 8 μηνών, ως εξής: ΠΕ Κτηνιάτρων: 10 θέσεις, ΠΕ Γεωπόνων: 8 θέσεις, ΠΕ Μηχανικών: 10 θέσεις, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: 6 θέσεις, ΤΕ Μηχανικών: 8 θέσεις, ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας: 6 θέσεις, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: 2 θέσεις.

 

 

(Visited 9 times, 1 visits today)