«Στον αέρα» τα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ έργα – Στον «Τειρεσία» οι εργολήπτες

admin
28/07/2015 10:53
  •  
  •  
  •  

Σε διακοπή εργασιών για το σύνολο σχεδόν των εκτελούμενων έργων των δήμων προχωρούν οι εργοληπτικές εταιρείες, λόγω της υποχρηματοδότησης των υλοποιούμενων έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γεώργιος Πατούλης έστειλε επιστολή στους υπουργούς Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νίκο Βούτση και Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι παρατηρείται το φαινόμενο της ύπαρξης ενεργών συμβάσεων έργων (για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί μεγάλο μέρος ή και το σύνολο του «φυσικού αντικειμένου» αυτών), ενώ την ίδια στιγμή διαπιστώνεται πλήρης αναντιστοιχία μεταξύ εκτελεσθέντος έργου και πραγματοποιηθεισών πληρωμών, καθότι λόγω της υποχρηματοδότησης από το ΠΔΕ υπάρχουν πολύ σημαντικά ποσά που δεν έχουν πληρωθεί, καίτοι οι σχετικές εργασίες έχουν πιστοποιηθεί.

Ο κ. Πατούλης τονίζει επίσης ότι «πολλές εργοληπτικές εταιρίες έχουν εκδώσει επιταγές, βάσει των αναληφθεισών δεσμεύσεων που απορρέουν από τις ήδη υπογραφείσες συμβάσεις, με αποτέλεσμα λόγω της μη ύπαρξης χρηματοδότησης, οι επιταγές αυτές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Άμεση συνέπεια αυτής της εξέλιξης είναι η ένταξη των εταιριών αυτών στον «Τειρεσία», με το φαινόμενο να λαμβάνει πολύ μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ζητά από τα δύο υπουργεία να ενεργήσουν αρμοδίως προκειμένου οι εργοληπτικές εταιρίες που υλοποιούν έργα Δήμων συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ 2007-13 και έχουν εκδώσει επιταγές που έχουν καταστεί ακάλυπτες/απλήρωτες, να μην εντάσσονται στον «Τειρεσία», καθότι αυτό δεν αποτελεί δική τους ευθύνη αλλά οφείλεται στη μη ύπαρξη χρηματοδότησης από το ΠΔΕ.

(Visited 9 times, 1 visits today)