Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου στη Σύρο

Άκης Αξαόπουλος
16/10/2019 10:26
  •  
  •  
  •  

 

Στη Σύρο θα πραγματοποιηθεί η 10η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου και ανάμεσα στα θέματα ξεχωρίζουν:
*η επιλογή Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (με εισηγήτρια την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Εύη Αριστείδου),
*η έγκριση δράσεων Πρωτογενούς Τοµέα για το 2020 (με εισηγητή τον αντιπεριφερειάρχη κ. Φιλήµονα Ζαννετίδη),
*η έγκριση σύναψης Σύµβασης ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµου Σύρου-Ερµούπολης για την Αποπεράτωση Γηπέδου 5Χ5 Καµινίων και ∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου (με εισηγητή τον αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γιώργο Λεονταρίτη),
*η έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και ∆ήµου Άνδρου µε τίτλο «Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Γ’ φάση) ∆ήµου Άνδρου και ορισµός εκπροσώπου Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου (με εισηγητής τον έπαρχο Π.Ε. Άνδρουκ. ∆ηµήτρη Λάσκαρη),
*η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και ∆ήµου Κέας για το έργο «∆ράσεις και Έργα για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων στο ∆ήµο Κέας» (με εισηγητής τον έπαρχο Π.Ε. Κέας-Κύθνου κ. Γιάννη Ευαγγέλου),
*η γνωµοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Νοµιµοποίηση υφιστάµενων Λιµενικών Εγκαταστάσεων λιµένα ∆ονούσας, ∆.Κ. ∆ονούσας, ∆ήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» (με εισηγήτρια την εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλο σε θέματα Περιβάλλοντος Π.Ε. Κυκλάδων κα Έλλη Χωριανοπούλου)
*η γνωµοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Νοµιµοποίηση υφιστάµενων Λιµενικών Εγκαταστάσεων λιµένα Κουφονησίων, ∆.Κ. Κουφονησίων, ∆ήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» (με εισηγήτρια την εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλο σε θέματα Περιβάλλοντος Π.Ε. Κυκλάδων κα Έλλη Χωριανοπούλου),
*η γνωµοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Νοµιµοποίηση υφιστάµενων Λιµενικών Εγκαταστάσεων λιµένα Σχοινούσας, ∆.Κ. Σχοινούσας, ∆ήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» (με εισηγήτρια την εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλο σε θέματα Περιβάλλοντος Π.Ε. Κυκλάδων κα Έλλη Χωριανοπούλου) και
*το αίτηµα των εργαζοµένων στο Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας για την παραµονή τους στην υπηρεσία (παράταση των συµβάσεων) έως την πρόσληψη των εργαζοµένων του νέου Προγράµµατος (με εισηγήτρια την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Εύη Αριστείδου).

Δείτε αναλυτικά την ημερήσια διάταξη

(Visited 46 times, 1 visits today)