Δάνεια για επενδύσεις στα νησιά από την Εθνική Τράπεζα

admin
07/04/2015 11:47
  •  
  •  
  •  

Η τράπεζα στην προσπάθειά της να τονώσει την επιχειρηματικότητα να ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων,  συνεχίζει τη διάθεση κονδυλίων μέσω της δράσης «Νησιωτική Επιχειρηματικότητα» του ΕΤΕΑΝ, που αφορά σε δάνεια επενδυτικού σκοπού αλλά και σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης, σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της επικράτειας, εφόσον προτίθενται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο σε νησί.

Ενισχύονται τόσο οι υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και νέες ή υπό ίδρυση, με χαμηλότοκα δάνεια από 10.000 έως 30.000 ευρώ, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις.

Η εμπειρία έδειξε, ότι οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, απέκτησαν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους, είτε  βελτιώνοντας υφιστάμενες υπηρεσίες και προϊόντα μέσω επενδύσεων, είτε αποκτώντας την αναγκαία ρευστότητα, εκμεταλλευόμενοι τους ευνοϊκούς όρους του προγράμματος.

Ήδη, μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος η Εθνική Τράπεζα, έχει χρηματοδοτήσει 632 επιχειρήσεις με συνολικό ύψος δανείων 12,6 εκατ. ευρώ.

Το στελεχιακό δυναμικό της Εθνικής, με τη συσσωρευμένη εμπειρία του στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις,  είναι σε θέση να ενημερώσει κάθε επιχείρηση, για τους όρους του προγράμματος και να προτείνει κατάλληλες λύσεις για τις ανάγκες της.

Η Εθνική Τράπεζα και μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επιβεβαιώνει στην πράξη τη στήριξη των βιώσιμων επιχειρήσεων, με σκοπό την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας, για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και θέσεων εργασίας.

 

Πηγή: newsit

(Visited 10 times, 1 visits today)