Δήμος Σύρου-Ερμούπολης: Διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την πυροπροστασία των σχολικών μονάδων

Newsroom
03/12/2020 4:50
  •  
  •  
  •  

 

Τη διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΨΣΖ2ΩΗΟ-9ΔΦ) για την επιλογή αναδόχου, προκειμένου να εκπονήσει τη μελέτη με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης», με προϋπολογισμό 42.041,31€ (με ΦΠΑ 24%) ανακοίνωσε ο Δήμος.

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η ενεργητική και παθητική πυροπροστασία των κτιρίων που στεγάζουν τα σχολεία της Σύρου.

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

(Visited 35 times, 1 visits today)