Δήμος Σύρου-Ερμούπολης: Συνάντηση για τις εμβόλιμες προσθήκες στο Σχέδιο Νόμου της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας

Newsroom
30/11/2020 3:21
  •  
  •  
  •  

Με τον Δήμαρχο Σύρου – Ερμούπολης κ. Λειβαδάρα, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αληφραγκή και τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού κ. Κουταβά συναντήθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών ν. Κυκλάδων, 2020, προκειμένου να τεθεί επί τάπητος το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας».

Σύμφωνα με τους μηχανικούς, οι εμβόλιμες προσθήκες που τροποποιούν το σκέλος των γνωμοδοτήσεων των συλλογικών οργάνων επί των αρχιτεκτονικών μελετών, αποτελούν πισωγύρισμα 35 ετών και ως εκ τούτου κρίνονται ως μη αποδεκτές, γι’ αυτό και ζητούν τη συνολική αφαίρεση τους.

Στο πλαίσιο αυτό, απεστάλη στο Γραφείο Πρωθυπουργού, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, επιστολή του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης και του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών ν. Κυκλάδων, με την οποία προτείνεται ως άμεση λύση η τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν.4495/17 ώστε:

* Αφενός να επιτυγχάνεται η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχιτεκτονικής / πολεοδομικής ταυτότητας των κτιρίων, των κατασκευών και των οικιστικών συνόλων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση πράξεις χαρακτηρισμού, τις ισχύουσες διατάξεις και τις διεθνείς συμβάσεις.

* Αφετέρου να μην υφίσταται ο κίνδυνος αλληλοεπικάλυψης των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και των Συλλογικών Οργάνων του ΥΠΠΟΑ και η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων από τα όργανα αυτά, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα η προστασία του εκάστοτε τόπου, να διακινδυνεύεται και να υπονομεύεται.

Τέλος, προτείνεται η διεύρυνση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (όπως προέβλεπε & ο Ν. 4030/άρθρο 22) με τη συμμετοχή και εκπροσώπων από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

(Visited 37 times, 1 visits today)