Ενεργειακή αναβάθμιση των Γυμνασίων της Σύρου – Υπεγράφη η σύμβαση

Newsroom
05/10/2020 5:58
  •  
  •  
  •  

 

Υπεγράφη σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η σύμβαση για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου» μεταξύ του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης κ. Νίκου Λειβαδάρα και της αναδόχου εταιρείας «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με συνολικό κόστος 609.444,15€ (πλέον ΦΠΑ).

Η πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου και από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΣΑ. 2019ΕΠ06710035, με ποσοστά συγχρηματοδότησης 50% από το Ε.Τ.Π.Α. και 50% από το Π.Δ.Ε.

Για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

*Τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος για μερική κάλυψη κατανάλωσης με την διαδικασία net-metering.
*Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέου τύπου φωτιστικά LED.
*Αντικατάσταση των λεβήτων-καυστήρων με νέου τύπου λέβητες και αντικατάσταση κυκλοφορητών με νέου τύπου inverter.
*Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων.
*Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου BMS.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, η συνολική εκτιμώμενη μείωση της πρωτογενούς ενέργειας θα ανέλθει στις 336.703,74kWh κατ’ έτος (ποσοστό μείωσης 61,71%) και η συνολική εκτιμώμενη μείωση των εκπομπών CO2 στα 116.988,59kg κατ’ έτος (ποσοστό μείωσης 68,18%). Επίσης, η νέα κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα ανέλθει στις 208.900,80kWh κατ’ έτος και η εκτιμώμενη εκπομπή CO2 στα 54.603,74kg κατ’ έτος.

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνεται στους στόχους μείωσης της κατανάλωσης και των εκπομπών, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων του Δήμου.

(Visited 31 times, 1 visits today)