Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού για κάλυψη αναγκών τεσσάρων περιοχών της Σύρου

Newsroom
10/09/2020 3:27
  •  
  •  
  •  

Τον φάκελο μελέτης, τα τεύχη δημοπράτησης και τη διάθεση πίστωσης για την ανάθεση – μέσω ανοιχτού διαγωνισμού – της μελέτης «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και Ποσειδωνίας ν. Σύρου» ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου (ΔΕΥΑΣ).

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης είναι 345.562,99 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την εκπόνησή της ανέρχεται σε 10 μήνες. Επισημαίνεται ότι θα εκπονηθεί το σύνολο των επιμέρους μελετών (Υδραυλική, ηλεκτρομηχανολογική, χημικοτεχνική, περιβαλλοντική, τοπογραφική γεωτεχνική), καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης και το ΣΑΥ-ΦΑΥ, έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωσή τους και τη λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων, το έργο να είναι ώριμο προς δημοπράτηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ όρισε, επίσης και την επιτροπή του διαγωνισμού, ο οποίος θα προκηρυχθεί τις αμέσως επόμενες μέρες.

Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του έργου

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει:
*την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους παραπάνω αναφερόμενους οικισμούς,

*την κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην περιοχή και

*την κατασκευή δικτύου άρδευσης για την επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού για τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής μέσω εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, όπως έχει προβλεφθεί και στο έργο που εκτελείται αυτή την περίοδο στην περιοχή της Βάρης.

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ανακύκλωση του νερού και αποφεύγεται η μεταφορά των λυμάτων σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ παράλληλα θα εξαλειφθεί η επιβάρυνση των πολιτών για συχνή εκκένωση των βόθρων και η περιβαλλοντική υποβάθμιση των υπόγειων υδάτων.

Δήλωση της δημοτικής αρχής

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ένα όραμα των Κοινοτήτων Φοίνικα, Ποσειδωνίας και Γαλησσά αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, ικανοποιώντας τις προσδοκίες πολλών ετών των κατοίκων των περιοχών» ανέφερε η δημοτική αρχή σε σχετικό δελτίο Τύπου, υπενθυμίζοντας ότι «η χρηματοδότηση για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης εξασφαλίστηκε με πρωτοβουλίες της παρούσας διοίκησης της ΔΕΥΑΣ και με τη βοήθεια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

 

*Η φωτογραφία είναι απόσπασμα χάρτη που παρουσιάζει τμήμα του σχεδιαζόμενου έργου

(Visited 82 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.