Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας για το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου

Newsroom
27/07/2020 12:30
  •  
  •  
  •  

 

Την επίσημη ένταξη του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πράσινων Νοσοκομείων (GGHH Network) ανακοίνωσε η Διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Κατόπιν αυτής της ένταξης, συστάθηκε η Ομάδα Διαχείρισης Ενέργειας και πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνεδρίαση της, με τη διαδικτυακή παρουσία και υποστήριξη των επιστημόνων/μηχανικών του Δικτύου.

Η Ομάδα θα εκπονήσει το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας για το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και θα το υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού. Μέλη του Δικτύου (από την Ελλάδα) είναι το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.

Στο πλαίσιο της Πράξης «Υπηρεσίες υγείας χαμηλής ενεργειακής αποτύπωσης στην Μεσόγειο», χρηματοδοτούμενης από την Ομοσπονδιακή Γερμανική Κυβέρνηση, το Νοσοκομείο θα λάβει υποστηρικτικές υπηρεσίες για τις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης αυτού για τα έτη 2020-2021.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου αποτελεί το μοναδικό Ελληνικό Νοσοκομείο στην Πράξη αυτή.

(Visited 31 times, 1 visits today)