Επιμελητήριο Κυκλάδων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση ανέργων

Newsroom
29/09/2020 3:08
  •  
  •  
  •  

 

Την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχουν αναλάβει το Επιμελητήριο Κυκλάδων και η Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου (ΕΤ.Α.Π.) Κυκλάδων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», ως δικαιούχος και ως φορέας υλοποίησης αντίστοιχα.

Σκοπός του έργου είναι 80 ωφελούμενοι (άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, άνδρες – γυναίκες, ηλικίας 29-64 ετών, απόφοιτοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων, να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα και κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης για την Περιφέρεια του Ν. Αιγαίου.

Στο έργο περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και Πρακτική Άσκηση των ωφελούμενων, διάρκειας 340 ωρών κατά μέσο όρο που θα επιδοτείται με 4€ (μικτά) ανά ώρα, από τον φορέα υλοποίησης της πράξης.

Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να γνωρίσουν ουσιαστικά την πρακτική πλευρά του επαγγελματικού αντικειμένου στο οποίο καταρτίζονται.

Ο φορέας υλοποίησης θα δημιουργήσει Μητρώο Επιχειρήσεων που θα προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης στις οποίες θα υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

Στο πλαίσιο της παρούσας ενημέρωσης, καλούνται οι επιχειρήσεις από τα νησιά Σύρο, Νάξο, Πάρο, Κέα, Σίφνο, Άνδρο, Τήνο που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης στους ωφελούμενους του προγράμματος για τα τμήματα κατάρτισης που ήδη διεξάγονται στις ειδικότητες «Υπάλληλος Διοικητικής υποστήριξης γραφείου» και «Πωλητής Λιανικής», να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.

Διάρκεια Προγράμματος

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 490 ώρες (150 ώρες θεωρίας και 340 ώρες πρακτικής).Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6 ώρες και της πρακτικής άσκησης τις 8 ώρες.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα από τον φορέα υλοποίησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις συνεδρίες Συμβουλευτικής, τη Θεωρητική Κατάρτιση, την Πρακτική Άσκηση, και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Οι επιχειρήσεις ή φορείς που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης στους ωφελούμενους του προγράμματος, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://cycladescc.nsoft.gr/.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Αγγελική Βουτσίνου στο τηλ. 22810 82346, εσωτ. 121 και στο e-mail: [email protected]

(Visited 69 times, 1 visits today)