Κατάθεση στοιχειών από πολίτες για την κατάρτιση των Δασικών Χαρτών

Newsroom
23/07/2020 3:23
  •  
  •  
  •  

Δημοσιοποιήθηκαν οι ανακοινώσεις – προσκλήσεις της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων, που αφορούν στη συλλογή ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση και εκ νέου κατάρτιση των δασικών χαρτών, σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 48 ν.4685/2020.

Όσοι από τους πολίτες διαθέτουν στοιχεία των ατομικών διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 ν.998/1979, όπως εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 2 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ 2773/Β/2020), καλούνται να τα προσκομίσουν και να καταθέσουν με αίτησή τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών ώστε να εξεταστεί η συμπερίληψη τους στους Δασικούς Χάρτες που καταρτίζονται από τις Δασικές Υπηρεσίες, χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Η κατάθεση των στοιχείων των διοικητικών πράξεων των πολιτών θα γίνει εντός προθεσμίας 30 ημερών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η 24η Αυγούστου 2020.

Προς διευκόλυνση των πολιτών, τις ανακοινώσεις – προσκλήσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων Δασών συνοδεύει παράρτημα με τα άρθρα 1 και 2 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης στα οποία συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων πράξεων της διοίκησης, οι ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 ν.998/1979, όπως ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Δασών Κυκλάδων (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων):
Τηλ.: 22810 – 85509, 82281
Fax: 22810 81651
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

(Visited 54 times, 1 visits today)