Στο Ε.Π. Ν. Αιγαίου η κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου ύδρευσης στην Δρυοπίδα Κύθνου

  •  
  •  
  •  

agogos neroy

Λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα του νησιού θα δώσει η κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου ύδρευσης στην Δρυοπίδα της Κύθνου, η οποία – με απόφαση του περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου – εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 927.419,36 ευρώ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ειδικότερα, το έργο «Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης Νήσου Κύθνου» αφορά στην κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου κλειστών αγωγών ύδρευσης, συνολικού μήκους περίπου 5.800 μέτρων, το οποίο ξεκινά από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης που βρίσκονται κοντά στον οικισμό του Μέριχα και καταλήγει στην υφιστάμενη δεξαμενή αποθήκευσης νερού στον οικισμό της Δρυοπίδας. Περιλαμβάνεται, επίσης, η σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ, για την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων ύδρευσης που θα κατασκευαστούν.
Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 30/06/2019 και λήξης η 31/12/2020.
Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

(Visited 13 times, 1 visits today)