Ξεκινά ο Β’ κύκλος αξιολόγησης κυκλαδίτικων προϊόντων που θα προτείνει το Aegean Cuisine

Άκης Αξαόπουλος
22/05/2018 1:34
  •  
  •  
  •  

Έως την 1η Ιουνίου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες όλων των Κυκλάδων να υποβάλλουν αίτηση στο Επιμελητήριο, προκειμένου τα προϊόντα που παράγουν και τυποποιούν, χρησιμοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες, να συμπεριληφθούν στο μητρώο προϊόντων που θα προτείνονται από δίκτυο Aegean Cuisine ως “Aegean Cuisine Recommended Products”.

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Α’ κύκλου αξιολόγησης και την 1η Συνάντηση Παραγωγών και Εστιατόρων για το δίκτυο Aegean Cuisine στις Κυκλάδες, είχαν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα που περιλάμβαναν 220 προϊόντα από 38 παραγωγούς, ως το πρώτο βήμα δημιουργίας μητρώου κυκλαδίτικων προϊόντων, ενισχύοντας τη σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με την εστίαση και αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη γαστρονομία των νησιών.
Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον Β’ κύκλο αξιολόγησης καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις προϋποθέσεις ένταξης. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων και την αποστολή δείγματος προϊόντων έχει οριστεί η 1η Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Επιμελητηρίου Κυκλάδων Ναταλία Παπαδοπούλου, στο τηλέφωνο 22810-82346 (εσωτ. 129) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ AEGEAN CUISINE

Για να ενταχθεί ένα Κυκλαδίτικο προϊόν στο δίκτυο Aegean Cuisine θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:
1. Το προϊόν θα πρέπει να είναι τυποποιημένο.
2. Η μονάδα παραγωγής/τυποποίησης του προϊόντος θα πρέπει να βρίσκεται στο Νομό Κυκλάδων.
3. Θα πρέπει να είναι σε ισχύ η προβλεπόμενη από το νόμο άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής.
4. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες από τις Κυκλάδες ή, από τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, στο μέτρο του δυνατού.
5. Θα πρέπει τα προϊόντα να παράγονται με βάση παραδοσιακές συνταγές των Κυκλάδων, ή με καινοτόμες συνταγές αρκεί να αξιοποιούν τοπικές πρώτες ύλες.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ
Στο δίκτυο Aegean Cuisine εντάσσονται αυτόματα και αυτοδικαίως όσα προϊόντα είναι χαρακτηρισμένα ως ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης).

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ
Κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί ένταξη στο δίκτυο για όσα από τα προϊόντα παραγωγής της κρίνει ότι διαθέτουν τις ανάλογες προδιαγραφές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προϊόντα που εντάχθηκαν στον Α’ κύκλο δεν χρειάζεται να αποσταλούν εκ νέου, παρά μόνο αν έχει αλλάξει η σύνθεσή τους.

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ AEGEAN CUISINE
Η ένταξη στο δίκτυο και το ειδικό σήμα θα αφορά μόνο σε όσα από τα προϊόντα του κάθε παραγωγού αξιολογηθούν θετικά από την αρμόδια επιτροπή και δεν θα επιτρέπεται η χρήση και τοποθέτηση του ειδικού σήματος σε προϊόντα που δεν έχουν εγκριθεί. Σε περίπτωση που εντοπισθεί χρήση του σήματος σε μη αξιολογημένα προϊόντα του ίδιου παραγωγού, διαγράφονται όλα τα προϊόντα του από το Μητρώο Κυκλαδίτικων προϊόντων.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
Το σήμα θα έχει ισχύ για όσο χρονικό διάστημα δεν αλλάζει η σύσταση του προϊόντος. Ο παραγωγός υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Επιμελητήριο Κυκλάδων σε περίπτωση που γίνουν αλλαγές στη σύσταση του προϊόντος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να αιτηθείτε για την ένταξη προϊόντων στο δίκτυο Aegean Cuisine, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία η οποία ισχύει και για την περίπτωση των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ:
*Συμπλήρωση της σχετικής ΑΙΤΗΣΗΣ
*Αντίγραφο της ισχύουσας άδειας λειτουργίας της μονάδας παραγωγής
*Αντίγραφα τυχόν πιστοποιήσεων διασφάλισης ποιότητας (π.χ. HACP)
*Δύο (2) δείγματα στην μικρότερη εμπορικά διαθέσιμη συσκευασία για κάθε προϊόν

Η αποστολή των εγγράφων και των προϊόντων θα πρέπει να γίνει μέσω ταχυδρομείου ή courierστην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο έως την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018:
Επιμελητήριο Κυκλάδων
Υπόψη κας. Ναταλίας Παπαδοπούλου/ Για την ένταξη προϊόντων στο δίκτυο Aegean Cuisine
Απόλλωνος & Λαδοπούλου
Ερμούπολη 84100 – Σύρος
Τ. 22810-82346

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Για τις περιπτώσεις ευπαθών προϊόντων (π.χ. τυροκομικά) παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία λήξης των προϊόντων δεν είναι προγενέστερη της 10ης Ιουνίου 2018 που θα συνεδριάσει η Επιτροπή Αξιολόγησης.

(Visited 13 times, 1 visits today)