Προκηρύσσονται τα Δίκτυα Αποχέτευσης Κορρησίας και Βουρκαρίου Κέας

korissia
admin
24/02/2018 11:42
  •  
  •  
  •  

Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Δίκτυα Αποχέτευσης Κορρησίας και Βουρκαρίου, Δήμου Κέας» (συνολικού προϋπολογισμού 1.436.000 ευρώ) προκηρύσσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο περιλαμβάνει το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Κορρησίας, ενώ θα γίνουν παρεμβάσεις στα δίκτυα μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών Βουρκαρίου και Γυαλισκαρίου. Περιλαμβάνεται, επίσης, η κατασκευή δύο προκατασκευασμένων αντλιοστασίων για τη μεταφορά των λυμάτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας που χωροθετείται πλησίον του λιμανιού της Κέας.
Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο υποδομής, που πρόκειται να αναβαθμίσει το περιβάλλον, να προστατεύσει το οικοσύστημα και να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Με απόφαση του περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκου, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Το έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Κέας.
Ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών είναι η 23η Απριλίου 2018.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 27η Απριλίου 2018.
Σημειώνεται ότι το έργο «Δίκτυα Αποχέτευσης Κορρησίας και Βουρκαρίου, Δήμου Κέας» αποτελεί τμήμα της Πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας», συνολικού προϋπολογισμού 6.393.347,03 ευρώ. Το συνολικό έργο αφορά στην κατασκευή των έργων συλλογής μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των οικισμών Κορησσίας και Βουρκαρίου και σε μεταγενέστερη φάση, των οικισμών Ιουλίδας και Μυλοποτάμου, αφού ο συλλεκτήριος αγωγός έχει σχεδιαστεί για να δεχθεί την παροχή αυτών. Επίσης, θα κατασκευαστεί μια σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, που θα καλύπτει τις ανάγκες των κυριότερων οικισμών του νησιού της Κέας.

(Visited 12 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.