Ξεκινά η αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Μυλοποτάμου – Χώρας στην Ίο

diktyo ydreysis
admin
21/02/2018 3:36
  •  
  •  
  •  

Στην προέγκριση του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Μυλοπόταμος – Χώρα ν. Ίου» (επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 804.878,05 ευρώ) προέβη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου.

Κατόπιν της έγκρισης, εισέρχεται στο στάδιο της υλοποίησης ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο ύδρευσης για το νησί της Ίου, το οποίο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».
Το έργο αφορά στην αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς νερού με νέο καταθλιπτικό αγωγό, ο οποίος θα συνδέει το αντλιοστάσιο Μυλοποτάμου με την δεξαμενή της χώρας, συνολικού μήκους 2.218 μέτρων. Ο νέος αγωγός έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις σημερινές αυξημένες απαιτήσεις του πληθυσμού, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες μέχρι το έτος 2031, που είναι η περίοδος σχεδιασμού του έργου.
Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

(Visited 19 times, 1 visits today)