Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) σε Σύρο, Σαντορίνη και Σίφνο

seminario efet
admin
01/02/2018 3:01
  •  
  •  
  •  

Τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων που αφορούν σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) θα πραγματοποιηθούν από το Επιμελητήριο Κυκλάδων σε Σύρο, Σαντορίνη και Σίφνο.

Τα σεμινάρια (διάρκειας 10 ωρών το καθένα) με εισηγητή τον Ιωάννη Κακό, έχουν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο ως εξής:

Σύρος (στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου)
Σάββατο 3 Μαρτίου 09:00-14:00
Κυριακή 4 Μαρτίου 09:00-14:00
Αφορά: Εργοδότες και εργαζόμενους επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, εμπορεύονται, αποθηκεύουν ή διακινούν τρόφιμα και ποτά σε επιχειρήσεις, όπως: καταλύματα με πρωινό, καφέ, μπαρ, εστιατόρια, κυλικεία, παντοπωλεία, μανάβικα, ιχθυοπωλεία, σουπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, τυροκομεία, ελαιοτριβεία κ.α.
Αξία συμμετοχής: 100 ευρώ κατ’ άτομο (συμπεριλαμβάνεται το τέλος υπέρ του Ε.Φ.Ε.Τ.)
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της κάθε αίτησης. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22810 82346.

 

Σαντορίνη (στο γραφείο του Επιμελητηρίου)
Παρασκευή 16 Μαρτίου 16:00-21:00
Σάββατο 17 Μαρτίου 16:00-21:00

Σάββατο 17 Μαρτίου 09:00-14:00
Κυριακή 18 Μαρτίου 09:00-14:00
Αφορά: Εργοδότες και εργαζόμενους επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, εμπορεύονται, αποθηκεύουν ή διακινούν τρόφιμα και ποτά σε επιχειρήσεις όπως: καταλύματα με πρωινό, καφέ, μπαρ, εστιατόρια, κυλικεία, παντοπωλεία, μανάβικα, ιχθυοπωλεία, σουπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, τυροκομεία, ελαιοτριβεία κ.α.
Αξία συμμετοχής: 100 ευρώ κατ’ άτομο (συμπεριλαμβάνεται το τέλος υπέρ του Ε.Φ.Ε.Τ.)
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της κάθε αίτησης. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22860 25788 (υπεύθυνος Γραφείου Σαντορίνης: Νεκτάριος Ρούσσος)

 

Σίφνος (σε συνεργασία με τον Σύλλογο Επαγγελματιών & Εμπόρων, αίθουσα του Πολιτιστικού κέντρου «Μαριάνθη Σίμου» στον Αρτεμώνα)
Σάββατο 14 Απριλίου 09:00 – 14:00
Κυριακή 15 Απριλίου 09:00 – 14:00
Αφορά: Εργοδότες και εργαζόμενους επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, εμπορεύονται, αποθηκεύουν ή διακινούν τρόφιμα και ποτά σε επιχειρήσεις όπως: καταλύματα με πρωινό, καφέ, μπαρ, εστιατόρια, κυλικεία, παντοπωλεία, μανάβικα, ιχθυοπωλεία, σουπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, τυροκομεία, ελαιοτριβεία κ.α.
Αξία συμμετοχής: 100 ευρώ κατ’ άτομο (70 € η συμμετοχή και 30 € υπέρ του Ε.Φ.Ε.Τ.)
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της κάθε αίτησης. Περισσότερες πληροφορίες από τον Σύλλογο Επαγγελματιών & Εμπόρων Σίφνου (Πρόεδρος: κ. Πολενάκης – τηλ. 6972540695, γραμματέας κ. Ραφελέτος – τηλ. 6974190193 και ταμίας κ. Χρυσόγελος – τηλ. 6979148270) και από το Επιμελητήριο Κυκλάδων στη Σύρο (22810-82346).

Υπενθυμίζεται ότι η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων, σε επιχειρηματίες και υπαλλήλους που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων και ποτών, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Κανονισμός 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Απριλίου 2004 για την Υγιεινή των Τροφίμων, Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-2007 και Υγειονομική Διάταξη ΦΕΚ 2718/8-10-2012).
Για την έκδοση των πιστοποιητικών από τον Ε.Φ.Ε.Τ. όλοι οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν στην γραπτή αξιολόγηση η οποία διεξάγεται στη συνέχεια κατόπιν προγραμματισμού από τον Ε.Φ.Ε.Τ.
Η εκπαίδευση διενεργείται βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που θέτει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ε.Φ.Ε.Τ. και περιλαμβάνει 10 ώρες διδασκαλίας και γραπτή αξιολόγηση για την έκδοση του πιστοποιητικού. Η διαδικασία των εξετάσεων ορίζεται και διεξάγεται σε μεταγενέστερο χρόνο από τον Ε.Φ.Ε.Τ. Εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης παρέχονται στους συμμετέχοντες.
Το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό κατάρτισης από το οποίο να προκύπτει ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
Το πιστοποιητικού ισχύει επ’ αορίστου.Όσοι έλαβαν το πιστοποιητικό μέχρι το 2007είναι απαραίτητο να επαναλάβουν την εκπαίδευση καθώς έως τότε η ισχύς του ήταν 5ετής.
Τα σεμινάρια υλοποιούνται όλο το χρόνο από το Επιμελητήριο Κυκλάδων εκτός των μηνών υψηλής τουριστικής κίνησης. Ο σχεδιασμός υλοποίησης προγραμμάτων το Α’ εξάμηνο του 2018 περιλαμβάνει επίσης, ως αυτή τη στιγμή και τα νησιά Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Μήλο.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων καλεί τους επιχειρηματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε σχέση με την επιλογή του εκπαιδευτικού φορέα, καθώς έχουν παρατηρηθεί κρούσματα εταιρειών που διοργανώνουν σεμινάρια χωρίς την έγκριση του Ε.Φ.Ε.Τ. ή υπόσχονται ότι θα διοργανώσουν σεμινάρια χωρίς αυτά να υλοποιούνται.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ προβλέπεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

(Visited 11 times, 1 visits today)