Στα τέλη Μαρτίου ξεκινά η κατασκευή της μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου

Το νησί της Κιμώλου
admin
31/01/2017 7:25
  •  
  •  
  •  

Στις 31 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει το έργο «Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου», δίνοντας τέλος στην αγωνία των κατοίκων του νησιού για την επάρκεια του πόσιμου νερού, περνά στο στάδιο της υλοποίησης.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, η οποία ανέλαβε την ωρίμανση και κατασκευή του μετά από προγραμματική σύμβαση, ύψους 604.800 ευρώ και τετραετούς διάρκειας, την οποία συνυπέγραψαν ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο δήμαρχος Κιμώλου Κωνσταντίνος Βεντούρης.
Διευκρινίζεται ότι κύριος του έργου είναι ο δήμος Κιμώλου, ωστόσο κρίθηκε επιβεβλημένη η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, με την Περιφέρεια να αναλαμβάνει την ωρίμανση του έργου (σύνταξη μελετών, λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων), την διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, την διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου, την παραλαβή και παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία στον Δήμο Κιμώλου, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.
Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης, που αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου στον Δήμο Κιμώλου, έχει οριστεί σε 48 μήνες.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο «Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου» αφορά στην εκτέλεση υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, ως συνοδά έργα στην μονάδα αφαλάτωσης, δυναμικότητας 600m³, ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία αυτόνομης υποδομής ύδρευσης της Κιμώλου.
Προβλέπεται η κατασκευή αντλιοστασίου υδροληψίας θαλασσινού νερού στον παλιό προβλήτα του λιμένα της Ψάθης, τεχνικού ενίσχυσης της υφιστάμενης θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους και δικτύου αγωγών μεταφοράς νερού και απόρριψης του παραγόμενου αλμόλοιπου. Προβλέπονται, επίσης, εργασίες αντικατάστασης υφιστάμενων αγωγών πόσιμου νερού, διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου για την σωστή λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης, καθώς και εργασίες ηλεκτροδότησης του αντλιοστασίου υδροληψίας και της μονάδας αφαλάτωσης.

(φωτό: discovergreece.com)

(Visited 16 times, 1 visits today)