Ένταξη του δήμου Μυκόνου στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “BLUEISLANDS”

blue islands Autonomous University of Barcelona
admin
24/01/2017 10:13
  •  
  •  
  •  

Ο Δήμος Μυκόνου, εκπροσωπούμενος από τον Αντιδημάρχο Οικονομικών Υπηρεσιών Νικόλα Γκέλο, συμμετείχε στην εναρκτήρια σύσκεψη (kick off meeting) του έργου «Blueislands», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία της Κύπρου υπό τη αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2017.

Το έργο «Blueislands» συγκεντρώνει 14 εταίρους από 8 χώρες σε μια συστηματική προσπάθεια να εντοπίσει, να διευθύνει και να μετριάσει τις επιπτώσεις της εποχικής διακύμανσης της παραγωγής αποβλήτων στα νησιά της Μεσογείου, ως αποτέλεσμα της τουριστικής κίνησης.

blue islands

Το θέμα έχει εντοπιστεί εδώ και χρόνια, αλλά ποτέ ως τώρα δεν είχε προσεγγιστεί μεθοδικά: στόχος είναι να μετρηθεί η ποσότητα και η σύνθεση των αποβλήτων που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας δωδεκάμηνης περιόδου σε εννέα νησιά της Μεσογείου και να εξεταστεί η συσχέτιση μεταξύ των αποβλήτων που δημιουργούνται και του αριθμού των τουριστών. Την ίδια στιγμή, θα εξεταστεί η υπάρχουσα δομή διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και οι αντίστοιχες πρακτικές που ακολουθούνται έως σήμερα. Με βάση την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στα εννέα νησιά θα δημιουργηθεί ένα πολυδιάστατο εργαλείο που θα περιλαμβάνει σχέδια δράσης, μέσω των οποίων θα αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το κοινό πρόβλημα. Ακολούθως και στους ερχόμενους δώδεκα μήνες, θα τεθεί σε λειτουργία το εργαλείο σε συνδυασμό με τα επιλεγμένα σχέδια δράσης για κάθε νησί, ενώ ταυτόχρονα θα αξιολογείται και η αποτελεσματικότητα του κάθε σχεδίου δράσης.

Στο τέλος, θα συνταχθεί μια ολοκληρωμένη έκθεση που θα περιλαμβάνει όλα τα παραγόμενα δεδομένα και αποτελέσματα και θα παρουσιάσει τους πιο αποδοτικούς και επιτυχημένους τρόπους ώστε να μετατραπεί ένα δύσκολο και δυσεπίλυτο ζήτημα σε ένα μέσο τροφοδότησης της κυκλικής οικονομίας, με παράλληλη διατήρηση και διαιώνιση του αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο.

Στα πλαίσια της συνάντησης ο Αντιδήμαρχος κος Γκέλος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στο εταιρικό σχήμα τον Δήμο Μυκόνου, εστιάζοντας στο μείζον θέμα της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων, ιδίως την περίοδο της έντονης τουριστικής δραστηριότητας στο νησί, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με την συμμετοχή του στο εν λόγω έργο, η Μύκονος θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, ενώ παράλληλα πρότεινε παρόμοια consortium (κοινοπραξίες) για την διαχείριση υδάτων και λυμάτων, πρόταση η οποία επικροτήθηκε και έτυχε θετικής υποδοχής.

Το έργο «Blueislands» εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Med, έχει διάρκεια 36 μήνες, με αρχικό συνολικό προϋπολογισμό 2,755,320.41 €, με τον Δήμο Μυκόνου να έχει εξασφαλίσει κατ αρχήν χρηματοδότηση ποσού των 122.375,80 €, η οποία θα αυξάνεται όσο θα παρουσιάζουμε αποτελέσματα επί του σχεδίου δράσης.

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους κάτωθι φορείς:
1. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος -Κύπρος (Επικεφαλής Εταίρος)
2. Δήμος Ρόδου-Ελλάδα
3. Περιφέρεια Κρήτης-Ελλάδα
4. Δήμος Μυκόνου-Ελλάδα
5. Network of the insular CCI of the European Union -Ελλάδα
6. Primorje and Gorski Kotar county -Κροατία
7. Taormina Etna Consortium -Ιταλία
8. Sardinia Region- Department for tourism,handicraft and commerce -Ιταλία
9. Wasteserv Malta Ltd.-Μάλτα
10. EA ECO-ENTREPRISES-Γαλλία
11. Autonomous University of Barcelona-Ισπανία
12. National Inter-University Consortium for Marine Sciences-Ιταλία
13. Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management-Βέλγιο
14. Council of Mallorca Environment department-Ισπανία
15. Central Directorate of Environmental Education, Quality and Waste. Environment Department, Balearic islands Government-Ισπανία

(Visited 13 times, 1 visits today)