Έργα ύδρευσης σε Ίο και Φολέγανδρο εντάσσονται στο Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020

espa 2014 2020
admin
20/10/2016 8:21
  •  
  •  
  •  

Τις αυξημένες ανάγκες και την ομαλή υδροδότηση των δύο νησιών θα καλύψουν τα δύο μεγάλα και σημαντικά έργα ύδρευσης σε Ίο και Φολέγανδρο, που με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, για να υλοποιηθούν με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με το συνολικό ποσό του 1,3 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για τα έργα «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης – Μυλοπόταμος – Χώρα ν. Ίου» (επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 804.878,05 ευρώ) και «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας – Αγκάλη – Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου» (επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 532.161,29 ευρώ).
Το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης – Μυλοπόταμος – Χώρα ν. Ίου» αφορά στην αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς νερού με νέο καταθλιπτικό αγωγό, ο οποίος θα συνδέει το αντλιοστάσιο Μυλοποτάμου με την δεξαμενή της χώρας, συνολικού μήκους 2.218 μέτρων. Ο νέος αγωγός έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις σημερινές αυξημένες απαιτήσεις του πληθυσμού, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες μέχρι το έτος 2031, που είναι η περίοδος σχεδιασμού του έργου. Η κατασκευή του έργου προβλέπεται να ξεκινήσει στις 31/03/2017.
Το έργο «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας – Αγκάλη – Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου» αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των οικισμών Αγκάλης και Άνω Μεριάς. Η ενοποίηση του δικτύου ύδρευσης των δύο οικισμών με τους οικισμούς της Χώρας και κατ’ επέκταση και του Καραβοστάση, με κλειστούς αγωγούς συνολικού μήκους 5.317 μέτρων, θα τους δώσει τη δυνατότητα να υδροδοτηθούν από τις δύο υφιστάμενες μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες βρίσκονται στον Καραβοστάση, αποκτώντας έτσι σταθερή ποσότητα και ποιότητα παρεχόμενου νερού, ενώ παράλληλα θα οδηγήσει στην ορθολογική διαχείριση και στη μείωση των απωλειών του δικτύου. Η κατασκευή των δικτύων προβλέπεται να ξεκινήσει στις 31/03/2017.
Τα δύο έργα ύδρευσης συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.337.039,34 ευρώ, εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

(Visited 18 times, 1 visits today)