Ευχές του Μητροπολίτη κ. Καλλίνικου για το Πάσχα

Άκης Αξαόπουλος
15/04/2020 2:57
  •  
  •  
  •  

 

Τό φετινό Πάσχα τό βιώνουμε μέ ἕνα ἐντελῶς διαφορετικό, θά ἔλεγα πρωτόγνωρο, τρόπο. Γιά πρώτη φορά στήν νεώτερη ἱστορία ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως δέν θά πραγματοποιηθεῖ σέ ἐξέδρα τοποθετημένη στόν περίβολο τοῦ Ναοῦ. Ὁ Ἐπίσκοπος καί οἱ Ἱερεῖς δέν θά προσφέρουν στό «Δεῦτε λάβετε φῶς…» τό Άγιο Φῶς στίς ἑκατοντάδες καί χιλιάδες τοῦ λαοῦ. Δέν θά ψάλουμε ὅλοι μαζί τόν πανηγυρικό καί νικητήριο παιᾶνα μας «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν…» ἀσπαζόμενοι ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί σχηματίζοντας τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ μέ τίς λαμπάδες μας. Δέν θά μετάσχουμε στήν πνευματική πανδαισία τῆς Πασχάλιας Θείας Λειτουργίας μετέχοντας μέ χαρά καί δέος στό Ποτήριο τῆς ζωῆς.

Ὁ πόνος μας γι’ αὐτό εἶναι ὅχι ἁπλῶς μεγάλος, ἀλλά ὀδυνηρός καί αἱματηρός. Αὐτή ὅμως ἡ πίκρα μπορεὶ νά μετατραπεῖ σέ γλυκύτητα χάρι στήν μεταμορφωτική δύναμη πού μᾶς παρέχει ἡ Ἀγία μας Ἐκκλησία. Μπορεῖ νά μᾶς δοθεῖ ἡ χρυσῆ καί εὐλογημένη εὐκαιρία τό φετινό Πάσχα νά τό ζήσουμε οὐσιαστικότερα καί βαθύτερα.

«Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» ὅπως ἦταν οἱ μαθητές τότε «συνηγμένοι διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων» καί ἐμεῖς σήμερα θά τελέσουμε τήν Θεία Λειτουργία ἐξαιτίας ἑνός ἄλλου φόβου. Τοῦ φόβου τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ πού εὐδοκιμεῖ ὅταν ὑπάρχει συγχρωτισμός καί συνάθροιση ἀνθρώπων. Μένοντας σπίτι μας λοιπόν ἀπόψε ἀλλά καί γιά ὅσο διάστημα χρειασθεῖ ἄς ἐπικοινωνήσουμε ὅλοι μεταξύ μας, πνευματικά καί προσευχητικά, μέ τήν βεβαία πίστη ὅτι ἀνάμεσά μας εἶναι ὁ Ἀναστημένος Χριστός μας, γεγονός πού ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη ἐγγύηση γιά τήν πορεία τῆς ζωῆς μας.

Ἡ ἐλπιδοφόρα καί πάντοτε ἰσχύουσα καί πραγματοποιούμενη Θεία ὑπόσχεση τοῦ Θεανθρώπου «Ἰδού ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμί πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος», μᾶς προσφέρει τήν μοναδική ἐλπίδα καί μᾶς δίνει τήν πλήρη βεβαιότητα ὅτι στόν πολυπαθῆ αὐτό βίο μας δέν εἴμαστε μόνοι μας. Πλάι μας βρίσκεται ὁ Ἀναστημένος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Καί μᾶς στηρίζει, μᾶς θεραπεύει τά πάθη τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, μᾶς ἀγκαλιάζει καί μᾶς ἁγιάζει.

Εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου πρός τούς ἀδελφούς μας τούς ἀσθενεῖς καθώς καί τούς δοκιμαζομένους ἀπό πένθος ἤ ἀνέχεια, τούς ἀποδήμους ἤ τούς ταξιδεύοντες στίς θάλασσες, τούς ἐγγύς καί μακράν καί τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς  Ναξίους, Παρίους καί Ἀντιπαρίους, ἰδιαιτέρως δέ πρός τήν οἰκογένειά σας, τίς οἰκογένειες τῶν συνεργατῶν σας καί τῶν ἀναγνωστῶν σας τό φετινό Πάσχα ὁ καθένας μας νά βρεῖ τήν προσωπική του πνευματική ἀνάσταση!

Με θερμές Σταυροαναστάσιμες ευχές,

† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

(Visited 208 times, 1 visits today)