Ηλεκτρονικά οι ενστάσεις από τους απορριφθέντες του προγράμματος «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα»

  •  
  •  
  •  

Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική επεξεργασία των αιτήσεων που είχαν υποβάλει πολίτες – δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Ενεργώ» κατά το διάστημα Νοέμβριος 2014 – Μάρτιος 2015.

Στα Γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης έχει αναρτηθεί ο πίνακας απορριφθέντων του προγράμματος, κατά τού οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτιολογημένη ένσταση / προσφυγή. Ως προθεσμία για την υποβολή ένστασης/προσφυγής έχει οριστεί η 18η Σεπτεμβρίου.

Για την υποβολή ένστασης, η οποία θα πρέπει να αιτιολογείται με την προσκόμιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών.

Τα δικαιολογητικά που, ενδεικτικά, πρέπει να προσκομιστούν είναι τα εξής:

*Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας όλων των μελών της οικογένειας

*Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας 2014 και 2015

*Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 2014 για όλα τα μέλη της οικογένειας που έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία

*Ατομικό λογαριασμό ασφάλισης για όλα τα μέλη της οικογένειας τα οποία κατά το διάστημα αναφοράς του προγράμματος ήταν εργαζόμενα (ακόμη και αν είχαν εργαστεί για μία ημέρα)

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

(φωτό: thetoc.gr)

(Visited 6 times, 1 visits today)