Παράταση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα διάθεσης τροφίμων σε απόρους από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

admin
03/08/2015 1:23
  •  
  •  
  •  

Έως τις 26 Αυγούστου θα μπορούν να υποβάλλουν οι δυνητικά ωφελούμενοι τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS) ή μέσω των εταίρων της σύμπραξης.

Η ηλεκτρονική αίτηση υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και τα στοιχεία που δηλώνονται ελέγχονται με ηλεκτρονική διασταύρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για το νησί της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση καθημερινά 9:00 – 13:00 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Επαρχείο Νάξου), στον Περιφερειακό (πλάι στη ΔΕΗ), 1ος όροφος και στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας.

 

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):

*3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο

*4.500 € ετησίως για το ζευγάρι

*Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

*Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας

Περιουσιακά κριτήρια:

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

*ΑΦΜ (για όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας).

*ΑΜΚΑ (για όλα τα μέλη της οικογένειας).

*Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (για όλα ενήλικα τα μέλη της οικογένειας).

*Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

*Ε1 οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014).

*Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014).

*Ε3 (για τους επιχειρηματίες και τους αγρότες).

*Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 2014 (για όσα μέλη της οικογένειας έχουν στην κατοχή τους ακίνητα).

*Συνολικό ποσόν καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 2285361441, 2285361444, 2285361451

Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας: 2285022233

(φωτό: dikaiologitika.gr)

(Visited 4 times, 1 visits today)