Εγκρίθηκε η Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε μορφής Διακρίσεων

admin
31/07/2015 1:56
  •  
  •  
  •  

Την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε μορφής Διακρίσεων ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου.

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας, αλλά και των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Σημειώνεται πως η υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ), καθώς και η εξειδίκευσή της σε περιφερειακό επίπεδο με τις Περιφερειακές Στρατηγικές Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ), αποτελούν προαπαιτούμενο για την ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

 

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών της Περιφέρειας

Η εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) ολοκληρώθηκε και υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου άρχισε το Φεβρουάριο του 2015 την εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) με την καταγραφή των ευάλωτων/ευπαθών ομάδων του πληθυσμού σε συνεργασία με τους Δήμους και λοιπούς κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας, καθώς και συλλογή στοιχείων από άλλες διαθέσιμες στατιστικές πηγές και Οργανισμούς/Φορείς.

To σχέδιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) ολοκληρώθηκε στο τέλος Απριλίου του 2015 και μετά τη διαβούλευση του με το υπουργείο Εργασίας, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 12 έως και τις 27 Ιουνίου 2015.

Με την έγκριση της ΠΕΣΚΕ από το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι εφικτή η ενεργοποίηση – έως το τέλος του καλοκαιριού – δράσεων, όπως η εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί), η εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία, η συνέχιση της λειτουργίας των κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης και του ξενώνα κακοποιημένων γυναικών, ενώ για το φθινόπωρο προγραμματίζεται η ενεργοποίηση και άλλων δράσεων, με σκοπό την ανακούφιση των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων.

 

Κατηγορίες ευάλωτων ομάδων και Γενικοί Στόχοι

Οι κυριότερες κατηγορίες ευάλωτων ομάδων στην Περιφέρεια είναι οι εξής: άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας, άτομα με αναπηρία, εξαρτημένα άτομα, ανήλικοι παραβάτες, καθώς και ειδικές ομάδες όπως μακροχρόνια άνεργοι, κάτοικοι μικρών νησιών, Ρομά, μετανάστες, μέλη πολύτεκνων οικογενειών κλπ.

Ο βασικός στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εξειδικεύεται στους ακόλουθους τρεις Γενικούς Στόχους:

1ον Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας

2ον Αντιμετώπιση της πολυνησιωτικότητας ως πηγής κοινωνικού αποκλεισμού

3ον Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων

 

Πυλώνες της ΠΕΣΚΕ και δυνητικές πηγές χρηματοδότησης

Οι πυλώνες της ΠΕΣΚΕ ταυτίζονται με αυτούς του πλαισίου της Εθνικής Στρατηγικής και διατυπώνονται ως ακολούθως:

1ον Καταπολέμηση της φτώχειας

2ον Πρόσβαση σε υπηρεσίες

3ον Αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς

Οι δυνητικές πηγές χρηματοδότησης της Περιφερειακής Στρατηγικής είναι οι ακόλουθες:

1ον Κρατικός προϋπολογισμός (ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, λοιπές επιδοματικές ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα κ.α.),

2ον Πόροι του ΕΣΠΑ 2014-2020 (κυρίως του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και μερικά των Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020)

3ον Πόροι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 2014-2020 (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους – ΤΕΒΑ κ.α.)

4ον Πόροι & εργαλεία στήριξης, άλλες πηγές (πόροι των ΟΤΑ, πόροι στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων οργανωμένης κοινωνικής προσφοράς από Ιδρύματα / Σωματεία, επιχειρήσεις) και εθελοντισμός

(Visited 7 times, 1 visits today)