Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση κάρτας δικαιούχου του Κοινωνικού Φαρμακείου δήμου Σύρου-Ερμούπολης

admin
24/07/2015 12:20
  •  
  •  
  •  

Ανασφάλιστοι, άποροι, άνεργοι ή εργαζόμενοι χωρίς τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης, που ταυτοχρόνως αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στις παροχές του Κοινωνικού Φαρμακείου του δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

Για την απόκτηση κάρτας δικαιούχου του Κοινωνικού Φαρμακείου, οι δημότες ή/και μόνιμοι κάτοικοι της περιφέρειας του δήμου Σύρου-Ερμούπολης πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1ον Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από τη Γραμματεία)

2ον Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από τη Γραμματεία) στην οποία θα δηλώνεται η υποχρέωση ενημέρωσης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κοινωνικού Φαρμακείου για οποιαδήποτε μεταβολή αφορά: την απόκτηση, εκ μέρους του δικαιούχου, ασφαλιστικής ικανότητας, καθώς και κάθε άλλη μεταβολή στην οικονομική κατάστασή του.

3ον Ταυτότητα-Διαβατήριο

4ον Δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής (για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς).

5ον Βεβαιώσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία ότι δεν είναι ασφαλισμένοι και δεν δικαιούνται ασφαλιστικής κάλυψης

6ον Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (για ανέργους)

7ον Α.Μ.Κ.Α.

8ον Ε1, Εκκαθαριστικό εφορίας, Ε9 (έτους 2015)

9ον Ιατρική γνωμάτευση στην οποία θα αναφέρεται επιπλέον και η φαρμακευτική αγωγή την οποία χρήζει ο δικαιούχος

10ον Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ. Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας.

11ον Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Σύμφωνα με το αρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 190/2015, ΑΔΑ: 6Ο3ΧΩΗΟ-3Α6), οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι εντελώς δωρεάν και αφορούν όλους όσοι είναι σε πλήρη ένδεια και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Οι δικαιούχοι θα κάνουν χρήση του προγράμματος μέχρι να αποκτήσουν ασφαλιστική ικανότητα. Στη διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικού βιβλιαρίου θα έχουν την καθοδήγηση και τη συνεχή στήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των ατόμων από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο, η παροχή βοήθειας θα συνεχίζεται για όσο διάστημα κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη. Το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών από το Κοινωνικό Φαρμακείο θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο από την Κοινωνική Υπηρεσία. Το Κοινωνικό Φαρμακείο δεν διαθέτει τις κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται στον Νόμο 3549/2006 (φάρμακα ειδικής συνταγογράφησης).

Αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Κοινωνικού Φαρμακείου (κτήριο Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, οδός: Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9, Ερμούπολη [κτήριο ΚΑΠΗ Ερμούπολης]), καθημερινώς 08:00 με 16:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22810-79648 (αρμόδια η νοσηλεύτρια κ. Βασιλική Αντωνούδη).

(Visited 7 times, 1 visits today)