Οδηγίες Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την αποτροπή του κινδύνου πυρκαγιάς

Άκης Αξαόπουλος
02/05/2019 4:16

Να προχωρήσουν στην αποψίλωση των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά, καλεί ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές ο δήμος Σύρου-Ερμούπολης.

Μάλιστα, στους παραπάνω χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου (με την οποία ζητείται συμμόρφωση με την Πυροσβεστική Διάταξη αριθ. 4/2012 «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών», και του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010) η φετινή περίοδος προβλέπεται αρκετά επικίνδυνη, εξαιτίας της βλάστησης που έχει αναπτυχθεί μετά τις βροχοπτώσεις της προηγούμενης περιόδου.

(Visited 4 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.