Χορήγηση φοιτητικού επιδόματος από την Ιερά Μητρόπολη Σύρου (δείτε τα δικαιολογητικά)

  •  
  •  
  •  

iera mitropoli syroy grafeia

Εφάπαξ φοιτητικά επιδόματα, ύψους 150 ευρώ το καθένα, προτίθεται να χορηγήσει και φέτος η Ιερά Μητρόπολη Σύρου.

Τα επιδόματα θα δοθούν σε φοιτητές και σπουδαστές που έχουν ως μόνιμη κατοικία τα νησιά της Ιεράς Μητρόπολης, οι οικογένειες των οποίων (υπό τις παρούσες γενικότερες συνθήκες) αντιμετωπίζουν δυσχέρειες.
Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλλουν στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου έως τις 31 Οκτωβρίου, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρόπολης).
2. Φωτοτυπία ταυτότητας του υπογράφοντος την αίτηση (γονέα ή φοιτητή).
3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Βεβαίωση Σπουδών.
6. Μισθωτήριο Κατοικίας Φοιτητή, εάν υπάρχει.
7. Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αναφερθούν στην αίτηση και ειδικές περιπτώσεις, χρήζουσες ιδιαίτερης προσοχής.
Στην επιλογή θα ληφθούν υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια της οικογένειας του φοιτητή/της φοιτήτριας.

(Visited 7 times, 1 visits today)