Βιβλίο αναφοράς καπνίσματος στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

admin
22/04/2018 8:36
  •  
  •  
  •  

Καμπανάκι προς τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κρούει ο Σύλλογος Μαζικής Εστίασης Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σχετικά με την τήρηση του “Βιβλίου Αναφοράς καπνίσματος”.

Συγκεκριμένα, με σχετική ανακοίνωση του ο Σύλλογος ενημερώνει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και τις αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου, για την υποχρέωσή τους να τηρούν το «Βιβλίο Αναφοράς» εντός του καταστήματός τους στο πλαίσιο του Νόμου 3868/2010 (αντικαπνιστικός νόμος) και της ΚΥΑ 104720/2010.

Οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν στο κατάστημά τους Βιβλίο Αναφοράς το οποίο θα πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Όπως διαθέτουν άδεια λειτουργίας τα καταστήματα, έτσι θα πρέπει να διαθέτουν και το Βιβλίο Αναφοράς που προβλέπει ο αντικαπνιστικός νόμος, αφού η μη τήρηση του, αποτελεί και βεβαιώνεται ως παράβαση κάτι που συνεπάγεται πρόστιμο.

Όπως τονίζει το Σωματείο Μαζικής Εστίασης Νάξου και Μικρών Κυκλάδων «Φιλοξενία» το βιβλίο αυτό αγοράζεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης από τα καταστήματα χαρτικών. Πρόκειται για ένα «τετράδιο» με χοντρό εξώφυλλο, τουλάχιστον 100 σελίδων.

Η αρίθµηση του “Βιβλίου Αναφοράς” γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του καταστήµατος και η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή, χωρίς αίτηση του ενδιαφεροµένου στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα αυτού, όπου θα αναγράφονται η επωνυµία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ∆OΥ, η Ταχ. ∆/νση και ο αριθµός άδειας λειτουργίας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίζει ο ενδιαφερόµενος στην αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά τη θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς, είναι: φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήµατος και µία µηδενική ταµειακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.

Ο Σύλλογος Μαζικής Εστίασης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς τους επιχειρηματίες αφού µη τήρηση του “Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος”, αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («µη συνεργασία του υπευθύνου µε τα αρµόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου») κάτι το οποίο συνεπάγεται πρόστιµο.

Σε περίπτωση απώλειας του “Βιβλίου Αναφοράς” πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία «δήλωσης» της απώλειας του Βιβλίου στην αδειοδοτούσα αρχή µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599. Η µη δήλωση της απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς στην αδειοδοτούσα αρχή αποτελεί επίσης παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση, συνεπάγεται δε, πρόστιµο.

Ο Σύλλογος, εφιστά την προσοχή στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων των επιχειρήσεων με τη νέα διαδικασία απλούστευσης των αδειοδοτήσεων (οι οποίες είναι πολλές), όπου θα πρέπει να θεωρηθεί νέο βιβλίο από το νέο ιδιοκτήτη με την πιο πάνω διαδικασία. Το παλιό “Βιβλίο Αναφοράς Καπνίσματος” είναι άκυρο.

 

(Visited 2,800 times, 1 visits today)