Μέχρι 19 Μαΐου οι αιτήσεις για μόνιμη παύση αλιείας

admin
03/04/2015 8:03
  •  
  •  
  •  

Έως 19 Απριλίου για παλιούς δικαιούχους που δεν ενισχύθηκαν ελλείψει πιστώσεων και έως 19 Μαΐου για τους νέους ενδιαφερόμενους, θα μείνει ανοιχτή η 3η πρόσκληση «Μόνιμης Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος Αλιείας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Η ανακοίνωση:

Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθ. 395 / 06-03-2015 3η Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας «για υποβολή αιτήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013 του Άξονα Προτεραιότητας 1 – Μέτρα για την προσαρμογή του Αλιευτικού Στόλου» Μέτρο 1.1 «Μόνιμη Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» γίνονται δεκτές αιτήσεις από ενδιαφερόμενους πλοιοκτήτες τουλάχιστον ενός έτους των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ηλικίας άνω των δέκα ετών ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία, που διαθέτουν στην άδεια τους ως κύριο ή δευτερεύων αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας βυθού» (ΟΤΒ) μηχανότρατα, ως εξής:

– Επανεκδήλωση ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους που είχαν υποβάλει αιτήσεις στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 123/29.12.2010 και των τροποποιήσεων αυτής, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007- 2013 και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων.

Οι αιτήσεις επανεκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Αλιείας, μέχρι και 19-04-2015 προκειμένου να διαβιβαστούν στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ.

Από 20-4-2015 μέχρι και 19-05-2015 θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία νέες αιτήσεις.

Για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τον καθορισμό των δικαιολογητικών και για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, (Ρόδος) στο τηλέφωνο 2241364884.

(Visited 13 times, 1 visits today)