ΠΟΠ το «Αρσενικό Νάξου» με τη σφραγίδα της Ε.Ε.

Αρσενικό Νάξου
Newsroom
30/10/2019 7:34
  •  
  •  
  •  

 

ΠΟΠ το τυρί «Αρσενικό Νάξου» μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξέτασε την αίτηση για την προστασία της παραπάνω ονομασίας και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η θετική αυτή απόφαση της επιτροπής δημοσιεύτηκε και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 13 Αυγούστου 2019. Μετά από την παρέλευση τριών μηνών από αυτή την ημερομηνία το τυρί «Αρσενικό Νάξου» θα καταχωρηθεί στο ενωσιακό μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ.

Δήλωση του Νίκου Μανιού

Μετά την παραπάνω θετική εξέλιξη ο π. Βουλευτής και μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Μανιός, ο οποίος πρωτοστάτησε για την καθιέρωση του «Αρσενικού Νάξου» ως ΠΟΠ προϊόν δήλωσε:

«Η θετική αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα μεγάλης και σημαντικής προσπάθειας που ξεκίνησε από μια ιδέα μου από το 2013 και άρχισε να υλοποιείται από το Νοέμβριο του 2015. Θέλω να ευχαριστήσω την Δρ. Φιλίππα Μανιού που έκανε την εργασία, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κτηνοτροφικής Ένωσης Φιλωτιτών Νάξου που αποδέχτηκαν την πρότασή μου και κατέθεσαν την αίτηση καταχώρισης καθώς και τον φίλο μου και Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βαγγέλη Αποστόλου».

Να σημειωθεί ότι το «Αρσενικό Νάξου» είναι το δεύτερο τυρί του νησιού, μετά τη «Γραβιέρα Νάξου» το οποίο χαρακτηρίζεται ΠΟΠ.

Τι σημαίνει η ένδειξη ΠΟΠ

Η ένδειξη ΠΟΠ σημαίνει Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης και αποτελεί την ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής, πραγματοποιούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

(Visited 1,293 times, 1 visits today)