Προσλήψεις στο δήμο Μυκόνου (προκήρυξη)

Newsroom
05/06/2020 2:57
  •  
  •  
  •  

 

Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) υπαλλήλων στον Παιδικό Σταθμό Άνω Μεράς , δύο (2) στον Παιδικό Σταθμό
Ομβροδέκτη και δύο (2) στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο, συνόλου έξι (6) ατόμων χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της βεβαίωσης ανάληψης της υπηρεσίας μέχρι και τις 13/09/2020 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Πολιτιστικού, Αθλητικού και Κοινωνικού Οργανισμού « Γεώργιος Αξιώτης», με στόχο την προστασία του προσωπικού, των συνεργατών και κυρίως των παιδιών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (6) ημέρες (ημερολογιακές), από 04.06.2020 δηλαδή καταληκτική ημερομηνία είναι η Τρίτη 9 Ιουνίου στις 15:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Visited 72 times, 1 visits today)