Πρόσληψη 3 ατόμων στην ΕΦΑ Κυκλάδων

arheologoi 1
Άκης Αξαόπουλος
05/06/2020 1:33
  •  
  •  
  •  

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Αρχαίες στρατηγικές για την χρήση γης υπό διαχρονική προοπτική και οι επιπτώσεις στα σχέδια σύγχρονων υποδομών» με το ακρωνύμιο “Siphnos and beyond” στο πλαίσιο της δράσης «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» με κωδικό έργου Τ2ΔΓΕ-0936 και MIS 5031025, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη του έργου με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως τη λήξη του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’/75/2020), με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected] και κατ΄εξαίρεση (σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55, Πλάκα Αθήνα, υπόψη Μ. Γιαννιώτη – Μ. Γλαρέντζου (τηλ. επικοινωνίας: 2103250148), εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, ήτοι από 09/06/2020 έως 22/6/2020.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Visited 159 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.