Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τις προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Πίνακες κατάταξης για τις Κυκλάδες

fotia komiaki xilia vrisi 18
Άκης Αξαόπουλος
12/05/2020 6:22
  •  
  •  
  •  

 

Αναρτήθηκαν σήμερα, στην επίσημη ιστοσελίδα του Σώματος fireservice.gr οι τελικοί αναμορφωμένοι κυρωμένοι πίνακες κατάταξης με τα αποτελέσματα των κληρώσεων καθώς και σχετικός πίνακας με τους υποψηφίους, που θα κληθούν από την αρμόδια Επιτροπή Πρόσληψης ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. για παραλαβή του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης και παραπομπή σε ιατρούς Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Ιατρείων, Πολυιατρείων, δομών του Εθνικού δικτύου Υγείας ή άλλων μονάδων Υγείας της χώρας.

Οι Επιτροπές Πρόσληψης ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. μέχρι την 13-05-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 θα επιδώσουν πρόσκληση στους υποψηφίους του προαναφερόμενου πίνακα για παραλαβή του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης την 14-05-2020 ημέρα Πέμπτη από 08.00 το πρωί μέχρι και τις 15.00 το μεσημέρι από την έδρα της ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ.

Σε περίπτωση, που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με τους συνήθεις πρόσφορους τρόπους, οι ανωτέρω Επιτροπές θα προβούν στη θυροκόλληση της ανωτέρω πρόσκλησης στη διεύθυνση της οικίας των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τα ισχύοντα. Διευκρινίζεται, ότι υποψήφιος ο οποίος δεν θα προσέλθει την ανωτέρω ημερομηνία για παραλαβή του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης θα θεωρηθεί, ότι παραιτείται του δικαιώματός του για περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Κατ’ εξαίρεση και μόνο για τους υποψηφίους των οποίων ο τόπος διαμονής είναι σε διαφορετικό νομό από αυτόν της ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. που είναι επιτυχόντες, δύναται η παραλαβή του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης να πραγματοποιηθεί από την Π.Υ. του τόπου διαμονής τους την 14-05-2020 ημέρα Πέμπτη από τις 08.00 το πρωί μέχρι και τις 15.00 το μεσημέρι. Συγκεκριμένα, με μέριμνα της Επιτροπής Πρόσληψης ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. θα ενημερώνεται εγγράφως, τόσο ο υποψήφιος για την Π.Υ. παραλαβής του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης κατά την επίδοση της προαναφερόμενης πρόσκλησης, όσο και η Π.Υ. του τόπου διαμονής (με τα ακριβή στοιχεία του υποψηφίου) για την παράδοση του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης.

Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν στην έδρα της Επιτροπής Πρόσληψης ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. την 22-05-2020 ημέρα Παρασκευή στις 08.00 το πρωί συμπληρωμένο το δελτίο υγειονομικής εξέτασης σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ της ανωτέρω (α) σχετικής στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του οικείου Νομού, που είναι αρμόδια για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους και η οποία αποφασίζει για την καταλληλότητα ή μη αυτών. Κατ’ εξαίρεση και μόνο οι υποψήφιοι των ΔΙ.Π.Υ. του Νομού Αττικής, θα προσκομίσουν την 22-05-2020 ημέρα Παρασκευή στις 07.30 το πρωί το συμπληρωμένο δελτίο υγειονομικής εξέτασης στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημία (Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά) στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών Νομού Αττικής.

Επιπλέον, οι Επιτροπές Πρόσληψης ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. (ή Π.Υ. τόπου διαμονής) θα παραδώσουν μαζί με το δελτίο υγειονομικής εξέτασης μόνο στους υποψηφίους της Κατηγορίας Β΄ υπόδειγμα Βεβαίωσης Οφθαλμίατρου και Βεβαίωσης Παθολόγου ή Καρδιολόγου ή Γενικού Ιατρού, προκειμένου να συμπληρωθούν στα πλαίσια υγειονομικού ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 62/ 2018 (Α΄121). Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Β΄ την 22-05-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 υποχρεούνται να καταθέσουν τις ανωτέρω Βεβαιώσεις συνημμένες με το συμπληρωμένο δελτίο υγειονομικής εξέτασης στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του οικείου Νομού.

Ο πίνακας κατάταξης για τους εργάτες στο νομό Κυκλάδων

Ο πίνακας κατάταξης για τους οδηγούς στο νομό Κυκλάδων

 

(Visited 419 times, 1 visits today)