Προσλήψεις στο δήμο Αμοργού

Άκης Αξαόπουλος
10/04/2020 12:34
  •  
  •  
  •  

 

Ο Δήμος Αμοργού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας, τριών ατόμων (3) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αμοργού και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού που μαστίζει τη χώρα μας αυτό το χρονικό διάστημα.

Λόγω της επικρατούσας κατάστασης στη χώρα μας από την πανδημία του κορονοϊού και κατ΄επέκταση του άμεσου κινδύνου της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στους Φορείς από το ΥΠΕΣ με την από 30/3/2020 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (άρθρο 46) και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2-4-2020 σχετική εγκύκλιο – να αποστείλουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του κ. Πορτοκάλη Δημ.: [email protected] από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου μας και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας και συγκεκριμένα από 09/04/2020 έως και 15/04/2020.

Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να κάνει χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι εντός φακέλου στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αμοργού κατόπιν συνεννόησης με τον κο Πορτοκάλη Δημήτριο (τηλ. 2285360-229 ή 201) κατά τις εργάσιμες ημέρες : Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή).

(Visited 120 times, 1 visits today)