Πρόσληψη 10 ατόμων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (προκήρυξη)

Δήλος - Πρόσληψη 10 ατόμων από Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
Newsroom
07/08/2019 3:26
  •  
  •  
  •  

 

Την πρόσληψη 10 ατόμων ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Η προκήρυξη εκδόθηκε και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Πρόκειται για προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Δήλου» του έργου «Δήλος–ανοιχτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο», που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Visited 518 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.