Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο δήμο Πάρου

Προσλήψεις ναυαγοσωστών
Άκης Αξαόπουλος
24/05/2019 5:20
  •  
  •  
  •  

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη 12 ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων µηνών.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ∆Ε Ναυαγοσωστών
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ∆Ω∆ΕΚΑ (12)
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 4 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

Δείτε την προκήρυξη

(Visited 76 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.